Alingsås Energi - en tillgång för framtiden.

Det pågår en diskussion och utredning som handlar om ifall kommunen, det vill säga vi som bor och är skrivna i Alingsås, ska sälja vårt energibolag till hugad spekulant. Idén verkar grunda sig på en åsikt om att privat ägande av en verksamhet är bättre än kommunalt. Så kan det kanske vara i vissa fall. I fallet med Alingås energi tycker jag att man är helt fel ute när man diskuterar en försäljning. Visst kan den kassaförstärkning en försäljning ger vara välkommen. Detta är dock ett kortsiktigt tänkande, jag ska beskriva hur jag menar. Kommunal verksamhet och förvaltning handlar om att skapa förutsättningar för bra boende, liv och verksamhet för kommunens invånare. Vi ska ha råd med skola, omsorg och en massa andra saker som bidrar till att göra Alingsås till en bra kommun att leva i.

Ett bra och långsiktigt sätt att klara finansieringen av detta är att ha gott om företag i kommunen, där så många som möjligt kan ha jobb, tjäna pengar och betala kommunalskatt. Därför bör vi, och framförallt ni som just nu har förtroendet att fatta strategiska beslut, fundera över hur man bäst får fler företag att etablera sig i kommunen.
En viktig förutsättning som just Alingsås energi bidrar med i detta stycke är det stadsnät för bredbandsuppkoppling som redan finns och är under utbyggnad.

Varför ska kommunen äga denna verksamhet? Jo, det hände sig för ett år sedan när jag själv skulle etablera ett företag med några anställda centralt i staden. Vår verksamhet är beroende av snabb internetuppkoppling och förfrågan om detta gick till olika leverantörer. De erbjudande som fanns varierade mycket i pris och kvalitet. Vårt rikstäckande största företag kunde inte tillhandahålla någon uppkoppling inom överskådlig tid på grund av att deras nät var fullt för tillfället. Man visste inte när utbyggnad kunde bli aktuell. Men då fanns som tur var Alingsås Energi, med sitt fiberoptiska bredbandsnät. Till lägsta kostnad och med snabb leverans fick vi vår uppkoppling. Hade vi inte fått det så hade vi inte kunnat förlägga verksamheten hit.

Slutsats: Sådana investeringar som Alingsås Energi har gjort och fortsätter att göra, måste kunna komma till stånd på andra villkor än största möjliga ekonomiska vinst. Kommunala bolag är och ska självklart vara affärsmässigt sunda verksamheter, men investeringar behöver också grunda sig på vad som är bra för kommunen i stort. Jag tror inte en annan ägare med huvudkontor på annan ort och ekonomisk avkastning som huvudintresse, kommer att ha denna helhetssyn när man bestämmer vad som är bra för sitt bolag.

Det måste därför vara ett klokt beslut att snabbt avsluta utredandet om försäljning av energibolaget, innan kompetent personal har stuckit och bolaget tappar fart.
Behåll Alingsås Energi i kommunens, det vill säga Alingåsarnas, ägo som en garant för att vi kan fortsätta utveckla vår kommun som vi anser bäst själva. Dessutom ha en prispolitik på energi och datatrafik som gör oss konkurrenskraftiga när våra tjänster och produkter ska tampas på en nationell och global marknad. Den vinst som Alingsås Energi genererar är väl också en fördel att få förvalta inom kommunen. Med ett klokt förvaltarskap och i tillägg till ovanstående blir detta mycket mer lönsamt på sikt än den engångssumma vi får vid en försäljning.

Anders Hanson
Alingsås Tidning den 19/3 2003


Alingsåsguiden