25 miljoner för mer fri fart
Alingsås Kuriren 6 mars 2003
Anna-Karin Jansson

25 miljoner kronor, fördelat över en femårsperiod, ska satsas på fortsatt utbyggnad av stadsdatanätet, AliNet. Alingsås Energi Nät AB har tagit beslutet för att möta efterfrågan på bredband hos företag, privatpersoner och organisationer. Ett helt nytt koncept tas också fram. Nu ska hyresfastigheter kunna abonnera på stadsdatanätet.
Alingsås Energi Nät AB har enligt kommunens infrastrukturprogram i uppdrag att bygga ut infrastrukturen i tätorten. Nu satsas på att möta kravet på mer kostnadseffektiv datakommunikation för att göra nätet mer finmaskigt. Målet är att under femårsperioden nå 300 företagskunder, 40 punkt­punktförbindelser* och 2 850 privatkunder. Idag har 60 privatpersoner och 70 företag tillgång till stadsdatanätet.
­ Företagsabonnemangen för bredband har ökat fem gånger i höstas, säger Gertrud Zeijersborger, försäljnings- och marknadsansvarig inom
affärsutveckling bredband på Alingsås Energi Nät AB.
­ Den stora nyheten är också att vi kan bli först med ett helt nytt koncept där hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan abonnera på stadsdatanätet, berättar Gertrud Zeijersborger. De första avtalen skrivs förhoppningsvis till sommaren.

Samarbetspartners
­ Vi har gjort en marknadsmässig kalkyl och investeringen ger pay-back 2010-2011, säger Gertrud Zeijersborger. Satsningen görs i samarbete med aktörer som FABS, HSB och fastighetsägarföreningen.
­ FABS är med för att i första hand bygga ut nätet för företagen på
Bolltorp. HSB och Fastighetsägarföreningen ser nyttan för sina hyresgäster, säger Gertrud Zeijersborger.
­ Det gäller att hitta smarta lösningar så att också mindre fastighetsägare med få hyresgäster ska kunna erbjudas detta utan att det kostar för mycket.

Fri fart
Med abonnemanget Fri Fart Företag är samtliga på företaget uppkopplade dygnet runt och månadskostnaden kommer alltid att vara densamma. Idag finns 40 kilometer optofiberkabel nergrävd i centrala Alingsås och det finns sju stationer för radiolänk. Där är det fullt. Inga fler abonnenter får plats.
­ Man kan säga att utbyggnaden går hand i hand med fjärrvärmeutbyggnaden, förklarar Gertrud Zeijersborger. När det grävs läggs extra tomrör ner för bredband. Alinet är operatörsoberoende. Vilken operatör som helst kan använda nätet som Alingsås Energi bygger.
­ Vi ingår också i projektet Västgötaringen. Där ingår ett antal lokala
stadsdatanät i Västra Götaland. När dessa sammanlänkas får våra kunder tillgång till ett regionalt nätverk med 600 000 invånare och 30 000 företag, beskriver Gertrud Zeijersborger.

* Punkt­punktförbindelser innebär att kunden hyr långa sträckor av kabel mellan olika knytpunkter. Det kan till exempel vara aktörer som Banverket eller Telia.

Alingsåsguiden