Frågor till Alingsås politiska partier angående en eventuell utförsäljning av Alingsås Energi.

Bakgrund
Alingsås Energi (Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB) är ett lönsamt, innovativt och välskött företag. Några politiker vill emellertid sälja ut Alingsås Energi. I den utredning som gjordes av kommundirektör Lars Eklund 1999 framgår att det är troligt med ökade nätkostnader för kunderna vid en försäljning av Alingsås Energi, d.v.s. en högre elnota för både kommun, Alingsåsföretag och privatpersoner.

Ett företag som t.ex. ICA Maxi kan få ökade elkostnader på ca 300 000 kr/år och Kabeldon ca 600 000 kr/år.

 1. Hur mycket beräknar ni att Alingsås kommun kommer att tjäna långsiktigt på en försäljning. Jag utgår då ifrån att ni tar hänsyn till alla extra kostnader och intäktsförluster som kommer att belasta kommunen.
 2. Vilka bolag anser ni är tänkbara som köpare?
 3. Är det något av bolagen som ni tror är mindre lämpligt som köpare med tanke på att nuvarande kunder till Alingsås Energi med stor sannolikhet kommer att drabbas av högre elnota och sämre service?
 4. Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för
  Alingsås Energi AB?
 5. Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för
  Alingsås Energi Nät AB?
 6. Många kommuner bygger idag egna kommunikationsnät med fiber. Stockholms stad bygger t.o.m. ett eget bredbandsnät till Riga. Detta för att locka till sig teleoperatörer som kan konkurrera mot Telia. Enligt Computer Sweden drivs 60,4 % av stadsnäten av kommunala bolag, 22,9 % av egen förvaltning och endast 14,6 % av privata bolag. Hur ser ni på att Alingsås kommun via sitt dotterbolag kommer att tappa kontrollen över den framtida infrastrukturen i kommunen avseende bredbandsnät, telefoni, fjärrvärme etcetera?
 7. De som idag är kunder i Alingsås Energi Nät AB kommer med största sannolikhet att drabbas av betydligt högre el- och nätkostnader. Nyligen kom en rapport som visar att Alingsås kommun halkat ned rejält på popularitetslistan över företagandet i olika kommuner. Hur rimmar detta med att politikerna vill göra Alingsås kommun attraktivare för företagen?
 8. Om ni inte tror att elnotan kommer att bli större för kunderna hos en ny och större ägare, kan ni då förklara varför det idag är de mindre elbolagen som i regel har de låga elpriserna i likhet med Alingsås Energi

Svaren på ovanstående frågor kommer att redovisas för
samtliga partier i takt med att de skickas in.

Björn Jersby den 4/11 2002 Alingsåsguiden