Finnatorps kraftverk
Kraftstationen ägs gemensamt av Hans Rydetorp
och Claes Hägermalm tel. 0322-92003.

Byggnaden är kulturmärkt och finns nära Horla.
Renoveringen av turbinen i anläggning 1 är klar (30/4 2007) och
generatoreffekten är 45 kW. Den totala fallhöjden är 2,6 m.


Hans Rydetorp i bild framför nybygget som snart står klart.


Här syns den gamla Francisturbinen som snart är i drift på nytt.


Här ser vi övervåningen med stödlagret för turbinaxeln. Aseageneratorn på
45 kW hamnar i samma utrymme.


En annan vy av Finnatorps kraftverk..


Finnatorp har två kraftverk. Här leds vattnet till anläggning två.


Anläggning två.


Märkskylten på generatorn. Notera att hakkorset är borta.
Generatorn lämnar ca 35 kW.

Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.


Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.

Meny

Alingsåsguiden