Här strömmar vattnet in mot Greva kraftverk, som är det tredje kraftverket i geografisk
ordning på Säveåns väg från sjön Säven till sjön Mjörn.

.
25 Jan 2007
Grevaverket i vinterskrud.


Greva kraftverk är förhållandevis nytt. Verket har två st. Francisturbiner som levererar
total 320 kW. Verket drabbas obetydligt av det höga vattenflödet.
I dember månad 2006 leverades 213 000 kWh.
Normalåret levererar verket 1 300 000 kWh. Max-året levererades 1,7 milj kWh.


Här syns tuben som leder vattnet till Francisturbinerna.
Tuben är tillverkad av cortenplåt som är ett helt
suveränt material.


10/2 2002
Stefan Bydén


Här syns en grindrensare som rensar gallerintaget automatiskt. Rensaren byggs av Sahlin
i Kinna och kostar ca 170 000 kr. Men den sparar in mycket vedermöda för
personalen på alla kraftverk. Torps kraftverk har också en Sahlinrensare.
Elof Stark som sköter Torps kraftverk har byggt om rensaren så att den
numera funkar ändå bättre.

.
Här syns remskivan som drivs av Francisturbinen några meter längre
ned i den strida vattenströmmen.


Turbinen driver via en kraftig remskiva och rembält denna generator på 160 kW effekt.
Grevaverket har två generatorer som ger 320 kW effekt.


Jan Benjaminsson är enormt naturintresserad och värnar mycket om naturen.
Här har Jan en odling av regnbåge.


Jan Benjaminsson är ägare till Greva kraftverk.
Verket är ca 12 år gammalt och har mycket hög verkningsgrad
tack vare beprövad och driftsäker teknik.
I Nårunga där verket ligger kan man känna historiens vingslag.
Alingsåsguiden kommer till våren att skriva om livet i bygden
för 100 år sedan.
Jan vet att berätta om brännvinstillverkning, självmord m.m.

 

"3 kilometer nedströms Ljurs kvarn ligger Greva Såg vid Prästafallet med en fallhöjd på 8 m.
Greva såg är sannolikt ett naturligt vandringshinder. Redan i 1399 års jordebok för Älvsborgs län
finns redovisat en mjöl- och sågkvarn vid Greva i Nårunga socken. Kvarnen ersattes sedermera av
ett elkraftverk. Elproduktionen upphörde 1977 och byggnaderna förföll. I en vattendom
står att läsa om upprustningen av kraftverket. Två turbiner med en sammanlagd effekt av
ungefär 240 kW sattes in och en mindre rensning nedströms företogs omkring år 1992. I domen
står vidare att korttidsreglering inte får ske samt att minimitappningen i den naturliga fåran skall
vara 0,3 m³ /s."
http://www.melica.se/pdf/natsav.pdfGreva kvarn. Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.

 


Interiör från Grevasågen.
Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.


Greva såg. Foto Gottfrid Benjaminsson omkring 1915.
Klicka för större bild.
Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.

Meny
Alingsåsguiden