Hedefors kraftverk ligger norr om Lerum.


En Nohabgenerator med regulatorn till höger i bild.
Generatorn drivs av en Kaplanturbin. Anläggningen ger max 2 800 kW.


Generatorn har byggts om till asynkrongenerator. Här används släpringarna (tidigare avsedda för
generatorns magnetisering) för att ge signaler till induktiva givare.


Av teckningen framgår att fallhöjden är ca 10 meter. Utloppsröret kallas för sugrör eftersom ejektoreffekten utnyttjas.
Notera rörets konicitet som skapar nämnda ejektoreffekt

.
Turbinen har ställbara skovlar och ledskenor (ledskovlar). Regulatorn sköter optimal inställning.


Inställningen av skovlarna på löphjulet.
Se exempel på ett enormt löphjul.


Elcentralen. Här har man koll på alla viktiga data.


Grindrensare med bandtransportör.


En vy uppströms Hedefors kraftverk


Här en Nohab Francisturbin i nedre maskinhallen.
Turbinen används vid låga flöden.


En hydraulbroms?


Regulatorn i bild. Ställer ledskenorna i turbinen.
Vikten på regulatorn träder in vid strömavbrott.


Francisturbinen. Inloppsröret till vänster och utloppet till höger.


Avgiven effekt ca 180 kW.


Generatorn har en maxeffekt på 315 kW.

Läs mer om Hedeforsens historia och laxens vandring m.m.
Meny Alla kraftverk i Säveån.
Alingsåsguiden