Hillefors grynkvarn


Hillefors grynkvarn är idag ett fint museeum.


Hillefors bro i bakgrunden och vattenintaget till Hillefors kraftverk i förgrunden.
Till vänster i bild skymtar vattenintaget till den nedlagda kvarnen.


Entrén till kvarnen och museet.


Dämmet innan kraftverket. Den stora luckan är fjärrstyrd.


Närbild på den fjärrstyrda luckan som höjdes några centimeter medan
Alingsåsguiden var på plats.


Kraftverket med en grindrensare.


Det nedlagda intaget till kvarnen. Till vänster skymtar kraftverket.


En uttjänt francisturbin?


Kraftverket med grindrensaren. I bakgrunden grynkvarnen.


En kilrepskiva som heter duga.


En francisturbin med ledskenor?


Grindrensaren i närbild. En bandtransportör för bort allt skräp.


Hillefors kraftverk i modern tappning.
Regulatorn till höger i bild. Till vänster en ASEA generator.


Data på generatorn.


Här syns fallhöjd, turbininställning, avgiven effekt och inställning av luckor som låter
vattnet passera vid sidan av kraftverket (utskov).


Intaget till höger och till vänster i bild det vatten som kraftverket inte kan ta emot.


En modern panel.


Displayen säger inte mycket för den oinvigde.


Analoga instrument. Som synes levererar Hillefors kraftverk i skrivande stund ca 120 kW.

Meny
Alingsåsguiden