Francisturbin med ledskenor och löphjul.
Källa: Bonniers Lexikon.


Källa: Focus Tekniken

Meny kraftverk

Alingsåsguiden