Säveån strax innan den når Lagmansholms kraftverk.


Till höger i bild syns intaget till kraftverket. Vattnet leds sista biten i en tub.
Mitt i bild syns alla reglerbara luckor som i dagsläget släpper förbi det mesta vattnet.


Här syns luckorna på nytt. Fyra luckor verkar helt öppnade.
För att inte luckorna ska frysa fast så har ägaren av kraftverket, Helmut Trunk,
byggt in elvärme vid varje luckgejder.

Stenbron är från mitten av 1800-talet. Här firar Lagmansholmsborna vårens ankomst.
Bron ska renoveras under året eller senast år 2008.


23/5 2002
Stefan Bydén


Här ligger vattennivån under barriärgränsen (0) varför vissa luckorn måste stängas.

En av luckorna saknar eluppvärmning, men en domkraft tvingar ned luckan.


Allt vatten som inte kan tillvaratas.


"Vattenkanalen" strax innan Lagmansholms kraftverk.


Lagmansholms kraftverk. Ståltuben i förgrunden.


Helmut Trunk är ägare till Lagmansholms vattenkraftverk som startade 1938.
I bilden syns en Nohabgenerator som drivs av en kaplan turbin. Generatorn har en max
kapacitet på 400 kW men p.g.a.det höga vattenflödet är produktionen reducerad
med ca 50 %. Detta har att göra med minskad fallhöjd, enligt Helmut.
Enheten till höger i bild är en varvtalsregulator.
Se även Ljungby Energi
Kraftverket är det tredje största norr om Mjörn.


Här syns reglercentralen. Nohabgeneratorns aggregat för magnetiseringsströmmen
lyckades inte servicepersonalen reparera. Helmut tog saken i egna händer
och installerade ett svetsaggregat som klarar magnetiseringsströmmen på ca 50 Ampere.


Även Lagmansholmsverket drabbas av högt vattenflöde. Nominell effekt är 400 kW.
Här visar instrumentet ca 260 kW.

P = 1,732 x 400 x 450 x 0,9 = 280 kW


Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.

Meny
Alingsåsguiden