Melltorps kraftverk
Melltorp kraftverk har en effekt på ca 430 kW, och producerar ett
normalår ca 2,0 GWh (2 000 000 kWh)
Kraftverket som byggdes 1931 har en fallhöjd på ca 16 m.
Från dammen går en 145 m lång horisontell trätub, som övergår sista
20 m till en lutande ståltub. Tubdiam 1,8 m.
Turbinen är en dubbel Francisturbin i tryckskåp från Nohab.
Källa: Vattenfall


Här är numret till Melltorps anläggning.


Här strömmar en del av vattnet förbi Melltorps kraftstation som ägs av Vattenfall.


10/2 2002
Stefan Bydén


Melltorps kvarn och såg 1800-81.
Med hjälp av vattenkraften kunde man via linorna och hjulet på kvarnväggen driva ett tröskverk.
Från vänster ses soldaten Linder, Karl Jonsson, Svante Melin och "Pastorn" Severin Svensson.
Foto: Theodor Engblad.
Fotot från boken "En omväg till Mior".
Författare Åke Carlsson och Claes Siöstedt.
Meny

Alingsåsguiden