Tollereds kraftverk
Ägare Vattenfall


Generatorhallen. I skrivande stund saknas vatten. Generatorn står stilla.


Generatorn är en ASEA.


En synkrongenerator med en effekt på ca 2 700 kW.


Generator och turbin.


Elcentralen


Det är viktigt med utplantering av fiskyngel.
Många vattendomar ställer kravet.
Meny

Alingsåsguiden