AB A Heyman bildades 1871
(Vårgårda Grynkvarn).
Tillverkningen startade med havregryn och kompletterades
1936 med Vårgårda rostat ris. Märket finns fortfarande kvar.


Här kommer gengasdrivna lastbilar och levererar havre till grynkvarnen.


Byggnaden till höger är kvarnen. Här byggdes en fjärde våning år 1946.
Byggnaden till vänster fungerade som magasin. Från början var den ett spannmålssilo.
Numera fungerar kvarnen som ett museum där all utrustning är intakt.
Den dubbla Francisturbinen, som tidigare drev kvarnen,
driver idag en elgenerator som levererar ca 40 kW till elnätet.
Byggnaderna kommer att kulturminnesförklaras av kommunen.


Nedströms grynkvarnen.


Till höger om bron i bakgrunden ligger Doggy. Från bron kan man
se Hjultorps vackra kraftverk.


Gården med risfabriken längst ned till höger i bild.


Numera tillverkas Gallaher snus. Fabriken ligger längre in på gården.
Den höga byggnaden är spannmålssilon som byggdes 1942.


Generatorhallen. Längst bort i bild syns regulatorn som styr
ledskenorna till den dubbla Francisturbinen. Se ritning på turbinanläggningen.
Till vänster syns balanshjulet och den kilrepsskiva som drev kvarnen.
Till vänster utanför bild monterades i senare skede en kilrepsskiva för
drivning av generatorn.

En närbild på balanshjul och den bortkopplade kilrepsskivan.
Till vänster skymtar kilrepen som driver generatorn.


Regulatorn i närbild. Det nedre staget sköter inställningen av ledskenorna till den dubbla Francisturbinen.
Anpassning till olika vattenflöden sker manuellt. Vikten på armen stänger ledskenorna vid strömavbrott.


Generatorn kan leverera 90 kW. Normalt kan kraftverket producera ca 40 -45 kW.


Henry Johansson har jobbat på kvarnen i 38 år. Nu jobbar han med
snustillverkningen som finns på samma gård.


Bilden visar en Ria eller Darr. Havrekärnorna leds först genom den vänstra "tuben" och värms upp med vattenånga.
De fortsätter tillbaka i den högra "tuben". Proceduren upprepas många ggr innan den är klar.
Anledningen till denna behandling är att kärnorna inte ska härskna.


Här syns drivningen ned till Rian.


Här syns remmen som sticker iväg från första- till andra våningen. I bilden nedan
syns fortsättningen på drivanorningen.


Här det stora hjulet som drevs av turbinaxeln i nedre planet. På senare år kunde drivningen
ske alternativt via elmotor kopplad till turbinaxeln.


På andra våningen ser man fyra stycken skakbord. Dessa sorterar skalen från kärnorna.


Locket till skakbordet är öppnat.


Innan skakborden har havret passerat skalaren med cyklonen till höger i bild..


Det gick ett järnvägsspår från grynfabriken till Vårgårda järnvägsstation och stambanan.


Varvtalsmätaren som anger varvtalet på remskivorna i fabriken. Justeringen
gjordes med inställning av vattenintaget till vattenturbinerna.
På tredje våningen finns triörer. Dessa sorterar den skalade havren genom att befria den från skadade kärnor m.m.
Till vänster i bild, två sugskåp som suger ut allt dammet från kärnorna.


Sugskåpet i närbild.


Grynpressen på tredje våningen.


Valsarna i grynpressen.


På fjärde våningen finns siktar. Dessa sorterar havrekärnorna i olika storlekar.
Till höger i bild skymtar en "skalrensare".


Närbild på skalrensaren.

Innan havren når skalrensaren vägs den av vågen i bild.
Därmed får kvarnägaren reda på utbytet.


Bilden tagen i taket ovanför vågen.


Närbild på en sikt. Sikten är upphängd i bambustavar. Dessa tillåter att sikten kan rotera
fram och tillbaka. Babustavarna är troligen aldrig utbytta.


Översiktsbild på siktarna.


Rören i bild delar upp havrekärnorna till två siktlådor.
Se även bilden ovan.


Fortfarande fjärde våningen.


Det var viktigt att kolla vattenhalten i havren. Här belyses havren med en
värmelampa och en känslig våg mäter viktskillnaden.

 


En mycket tystående AEG synkronmotor med pådraget till vänster i bild.
Motorn på 60 hK drev hela Vårgårda grynkvarn när vattnet sinade.


Motorn lindades om från 25 perioder till 50 perioder år 1938


AEG

Se videon när motorn startas med pådrag.
Obs! Filen är på 14,4 Mbyte och kräver Appleprogrammet QuickTime.
Mediaspelaren klarar inte MOV-formatet.

Se ritningar på turbinanläggningen.

Meny

Alingsåsguiden den 15/3 2007