Skulle Bjärkeborna vara emot en försäljning?

MED ANLEDNING av Björn Jersbys insändare i AT den 21/2 kan jag inte låta bli att kommentera några av Jersbys minst sagt underliga slutsatser.
   Återigen har vi en person som rent spekulativt antar att en försäljning av Alingsås Energi Nät skulle leda till höjda avgifter. Det finns inget konkret fakta för att detta skulle bli fallet.
   Jersby måste ha feltolkat Bjärke Energis VD, Krantz, då denne säger att han inte vill sälja sitt bolag. Mig veterligen så är Bjärke en ekonomisk förening, vilket betyder att det är abonnenternas företag. Alltså är detta en fråga för alla Bjärkebor.
   Dessutom måste det vara en missbedömning att Bjärkeborna inte skulle vinna på en försäljning av Alingsås Energi Nät. Man kan faktiskt anta att alla kommuninnevånare vinner på en försäljning, då man frigör kapital för att investera i den kommunala kärnverksamheten. Läste en artikel i GP att det var många barn som inte hade fått lagstadgad dagisplats. Nog skulle jag som Bjärkebo gärna se att man säljer Alingsås Energi Nät så kommunen får råd att följa lagen.

SIXTEN HÖGSTRÖM
AT den 26 februari 2003

Alingsåsguiden