Framgångsrika kommuner
satsar på egna stadsnät

Bakgrund
Enligt Computer Sweden äger över 80 procent av landets kommuner, direkt eller via egna bolag, sina stadsnät. Anledningen till dessa "monopol" är uppenbar. Många kommuner har valt egna stadsnät för att slippa t.ex. Telias mycket höga avgifter. Därigenom kan man erbjuda bredband (som snart omfattar ip-telefoni, videokonferenser m.m.) till kostnader som både småföretag och privatpersoner har råd med.

Telias monopol
Kommuner som äger sina nät kan bjuda in privata aktörer som får konkurrera på lika villkor. Jämför med Telias ADSL där riktig konkurrens saknas eftersom Telia äger accessnätet. Nedan några exempel:

Mälarenergi är ett kommunalt bolag, helägt av Västerås kommun.
Bolaget har ca 500 anställda. Västerås stadsnät är ett dotterbolag till Mälarenergi. Nätet har idag 1 200 mil fiber. Västerås stadsnät är troligen den mest lyckosamma bredbandssatsningen i Sverige. Företagets affärsmodell är så framgångsrik att det fått förtroendet att införa modellen i bl.a. Helsingborg, Eskilstuna och Karlstad.

Gävle Energi
gick förra året med en vinst på 51 miljoner och nu satsar man på eget stadsnät som subventioneras av bl.a. staten. Jag citerar www.gavlenet.com:
I programmet redovisas ett utbyggnadsprogram för ortssammanbindande nät och orts- och områdesnät till en beräknad investeringskostnad på drygt 40 milj. kr. Finansieringen beräknas kunna ske med 13,4 milj. kr genom statligt bidrag, 2 milj. genom kommunal medfinansiering, 12,6 milj. kr genom nätoperatörernas medfinansiering och 12,6 milj. kr genom EU-finansiering.

Stockholms stad drar fiber till Lettland?
Stockholms stad driver via det helägda Stokab ett stadsnät som heter duga. Man har gått så långt i sin utbyggnad att det finns nu långtgående planer på att dra fiber till Gotland och vidare till Lettland.

IP-telefoni i Lomma sedan 2000
Lomma kommun har haft ip-telefoni sedan år 2000. Erfarenheterna är positiva och kommunen sparar två miljoner kronor om året enligt CS.

Örebro stadsnät satsar 152 miljoner
Bredbandoperatören Thalamus Operations blir kommunikationsoperatör till Stadsnät i Örebro genom ett nytt, exklusivt avtal som är värt 152 miljoner kronor under åtta år. Computer Sweden 2002-12-20

Region Kalmar valde Telia som blir en
nätägare med monopolställning

Den 27 juni 2002 undertecknade Telia och Regionförbundet i Kalmar Län, kommuner och Landstinget i Kalmar Län ett unikt avtal som innebär att alla tätorter med offentlig verksamhet, 121 orter, kommer att förbindas med ett bredbandsnät på 1 Gbit. Avtalet är på cirka 235 miljoner kronor. I april månad ska nätet vara klart enligt Helena Ervenius på Kalmar Regionförbund. Trots att företaget Transtema AB i Gbg, som gjorde en omfattande förstudie, rekommenderade att nätet skulle ägas av kommunerna valde man ändå en lösning där Skanova (Telia) blir nätägare. Denne nätägare har därmed en monopolställning och bestämmer själv nätavgiften för de operatörer som vill utnyttja nätet. Jag citerar den rapport som Lars Hornborg, Svenska Kommunförbundet, gjort:
Den lösning som till slut valdes stärker å ena sidan monopolsituationen vad gäller IT-infrastruktur, men säkerställer å andra sidan förutsättningarna för ett livskraftigt och konkurrensutsatt tjänsteutbud.

Region Värmland valde krisdrabbade
Teracom som partner

Region Värmland ska knyta ihop 172 orter och 16 kommuner samt landstinget med varandra. Bredbandsnätet ska vara klart inom ett år och nå 85 procent av Värmlands befolkning. Det statliga företaget Teracom har fått uppdraget att knyta samman kommunerna och blir också ägare av ortsnätet. Karlstad som är centralorten tror däremot på ett kommunägt stadsnät som ägs av det kommunägda elbolaget som inte är till salu.

Den som vill veta mer om kommunernas satsning på bredband kan besöka sajten: http://www.lf.svekom.se/it/bredband/

Anm. Teracom är det statligt krisdrabbade
          företaget som vill sälja Kaknästornet.

Björn Jersby
AT den 19 mars 2003