Alingsås lasarett i farozonen

Kanske bäst operera höften när galloperationerna är slut…
Björn Leivik svarar Inger gustavsson i AT 10 mars 2004.
Kjell Eriksson går hårt åt Inger Gustavsson och andra politiker i AT den 10 mars 2004.Inger Gustavsson ljuger! Läs vad Björn Leivik skriver i AT den 27/2 2004.
Inger Gustavsson svarar Björn Leivik

En sjukvård med elefantiasis
Kjell Eriksson skriver om inkompetenta
politiker som belastar Alingsås Lasaretts ekonomi

Regionpolitikerna i Västra Götaland paratiserar.
Läs Bo-Göran Carlssons artikel i AT och
Borås Tidning 10 mars 2003

Hälso- och sjukvårdsnämnden vet bäst
Kjell Eriksson i AT 31 dec 2003

Om Vänerparken och hotet mot Alingsås lasarett
Kjell Eriksson i AT den 21 januari 2004

Frågestund med bluff
Hans Aronsson försöker bluffa Einde Jarnhede Lidköping.

Inger Gustavsson (fp) smeker och slår med samma hand
Om Alingsås lasaretts bantning och politikernas ökade kostnader för administrationen.
Kjell Eriksson i AT den 2 febr 2004

Regionråden Roland Andersson, Eva Eriksson och Kent Johansson uttalar
sig på GP:s debattsida den 2 februari 2004.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet om inriktningsbeslutet
i mötet den 3 februari 2004 i Vänersborg.

Mats Wagnersjö skriver om vården i GT:
Vården slaktas Se även länk till GT
Akuten i Alingsås försvinner Se även länk till GT

Företagarna i regionen har allvarlig kritik mot politikerna

Bernt J framför initierad kritik i lasarettsfrågan.


Överenskommelsen mellan Alingsås lasarett och Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tisdagen den 10 februari 2004 ska överenskommelsen spikas i ett möte med Sjukvårdsnämnden kl 8:30-16:00 i Aulan, Alingsås lasarett.
Färdtjänsten i Alingsås suger
Läs Ingemar Hallbergs insändare

Alingsås Miljökontor gör bort sig
Läs Kjell Erikssons insändare om Bo Norling

Vad är sanning om kommunens färdtjänst?
Kjell Eriksson i AT den 28 april 2003.

Alingsåsguiden anklagas av Fyrfotat i AT den 12 maj 2003

Tore Hult och Färdtänsten i Alingsås
Kjell Eriksson i AT 27 juni 2003

Färdtjänstavtalet en veritabel sinkadus — och kommunen är förloraren
Kjell Eriksson AT den 11 juli 2003


Några kommunpolitiker vill sälja ut Alingsås Energi.

Moderaterna vill inte längre sälja ut Alingsås Energi.
Fas 1 i utredningen är nu klar.

Historik
I slutet av år 2003 kan ett förslag komma där politikerna ska ta ställning till om något kommunalt bolag ska säljas ut.
Moderata samlingspartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet vill att kommunen säljer ut det kommunägda energibolaget för att kunna förstärka kommunkassan. Folkpartisterna är kluvna. Hildur Prytz har alltid varit emot en försäljning. Elver Jonsson verkar vara för en försäljning. Han vill inte svara på Alingsåsguidens frågor (se nedan) utan hänvisar till kommande utredning.
Socialdemokraterna, Vänstern och Centern säger nej. En röst saknas.
Mandatfördelning efter valet 2002:
S=17 FP=9 M=8 KD=7 V=5 C=3 MP=2. Summa 51 mandat

Frågor till Alingsås politiker angående eventuell utförsäljning  av Alingsås Energi.
Magnus Leivik (Moderaterna) svarar.
Margit Skogsäter Miljöpartiet svarar den 10 jan 2003 på Alingsåsguidens frågor. Margit Skogsäter svarar på nytt den 7 februari 200

Alingsåsguiden