Debattör med lösskägg!

Den i lokalpressen flitigaste debattören bland tillskyndarna av en försäljning av Alingsås energibolag signerar sina inlägg med Sixten Högström. Genom sina formuleringar, val av pluralpronomina och påpekanden av kommunalt budgetansvar etc. ger han sken av att en politisk grupp står bakom uttalandena, men han vägrar avslöja vem det är.

Ärendets karaktär gör det i hög grad legitimt för läsekretsen att få veta detta. Genom skribentens halvkvädna antydningar ligger det för läsarna nära till hands att kanske felaktigt misstänka något politiskt parti för att fegt gömma sig bakom Sixten Högström. Det eller de partier som känner sig orättvist träffade, kan naturligtvis i AT dementera samröre med Sixten Högström. Nu visar det sig emellertid att debattören inte ens vill avslöja sin egen identitet. Det finns nämligen ingen nu levande medborgare i Sverige med namnet Sixten Högström!

Enligt folkbokföringsmyndigheten finns en enda person i registret med det namnet, men han är sedan lång tid avliden. Idag finns en Mats-Göran Högström född 1958 mantalsskriven i Skellefteå samt Jacob Högström född 1981och skriven i Luleå. Båda dessa har mellannamnet Sixten. Folkbokföringsregistret uppdateras fortlöpande och är, enligt den ansvarige uppgiftslämnaren, alltid aktuellt.

Lösskäggsdebattören, som anklagat mig för spridandet av vilseledande uppgifter, har valt en pseudonym, som genom sin form vilseleder läsarna till tron, att Sixten Högström är en hederlig signatur tecknad av en person som bär det namnet. Att en person med Skellefteå eller Luleå som hemort skulle blanda sig i lokala angelägenheter i Alingsås torde vara synnerligen osannolikt.

Läsarna bör därför, när de värderar denne debattörs många uppgifter och åsikter, ha i minnet att de kommer från någon eller några, som iklätt sig lösskägg och inte öppet vågar stå för åsikterna med sin eller sina verkliga identiteter.

Kjell Eriksson
Hemsjö
AT den 7 mars 2003

Alingsåsguiden