Demokrati eller privatisering

I AT (13/11) anser Henrik Romland (m) att det vore ett svek mot demokratin att inte sälja ut Alingsås Energi. Han har rätt i att den nuvarande majoriteten före valet klart deklarerade att den tänkte privatisera företaget. Därför bär socialdemokraterna och deras bihang vp ett mycket stort ansvar om så sker. I valrörelsen tog de inte strid i den här frågan. Hade de gjort det och mobiliserat väljarna skulle valresultatet troligen ha blivit ett annat. Att inte värna de kommunala bolagen kallar jag ett svek mot demokratin.

Många väljare frågar sig varför socialdemokraterna inte bekämpade borgarnas privatiseringsplaner. Förlitade de sig på att en högre makt, Göran Persson, skulle fixa segern åt dem också kommunalt? Eller är de splittrade i privatiseringsfrågan? I andra kommuner där de regerar tillsammans med vp har de privatiserat offentlig verksamhet. Kommunalrådet Tore Hult tycks dessutom ha två motstridiga uppfattningar i frågan. Trots att han upprepade gånger i AT ombetts klargöra sin inställning tiger han som en mussla.

Romland verkar ha en mycket snäv definition av demokrati. Hans "demokratiska" argument kan vid första påseende verka bestickande men är det inte vid närmare eftertanke. Demokrati är nämligen mycket mer än val vart fjärde år. Demokrati handlar om medborgarnas reella möjligheter att direkt eller genom representanter kunna fatta beslut som rör deras livsvillkor Bolag som ägs av kommunen ger dem sådana möjligheter. Det gör däremot inte privatägda.

När Romland åberopar demokratiska skäl för att privatisera Alingsås Energi inskränker han i själva verket demokratin.
Per Eli Sandén
AT 6/12 2002