Nedan en artikel ur Alingsås Kuriren den 24 oktober 2002

Alingsås Energi har de låga elhandelspriserna

Ett flertal färska undersökningar visar att Alingsås Energi
har bland de lägsta taxorna i Sverige. När det gäller el så
har exempelvis bara två energiföretag i landet lägre
elhandelspriser.

En ny undersökning av elhandelstaxorna på privatmarknaden
i Sverige visar att Alingsås Energi har bland de lägsta
energitaxorna i landet. I undersökningen har man jämfört
energipriserna per kilowattimma och år. När det gäller
elhandel ligger Alingsås Energi på tredje plats i landet med
0,2930 kronor per kilowattimme. Det är enbart Borlänge
med 0,22 kronor och Karlstad med 0,259 kronor per
kilowattimme som har lägre elhandelspriser än Alingsås
per den 15 oktober.

Varje år görs också undersökningar av fjärrvärme- och
elnättaxorna i landet. Efter avregleringen av elhandeln har
dessa undersökningar tenderat att bli fler. En viktig sådan
undersökning har i många år gjorts på uppdrag av Sveriges
Fastighetsägare, HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen
och SABO. Den berör samtliga landets kommuner och
avser en ”typfastighet” på 1 000 kvadratmeter med 15
lägenheter.

Jämfört priser
Alingsås fjärrvärmetaxa, 105,47 kronor per kvadratmeter,
ger en första placering i närregionen. Borås har högre priser
och ligger på 111,69 kronor per kvadratmeter. Även
Göteborg, Ale, Vårgårda, Lerum, Herrljunga, Härryda
och Bollebygd har högre priser än Alingsås.

Andra plats
Även elnätstaxan placerar Alingsås Energi i toppen i närregionen.
Priset, 50,66 kronor per kvadratmeter ger en andra plats i
närregionen. Endast Lerum med sina 48,66 kronor per
kvadratmeter och år har billigare taxa.

– Vi har tittat på de kommuner som har lägre elhandelspriser än
oss och därefter jämfört hur deras fjärrvärmepriser ligger i
förhållande till våra. Då var det bara Borlänge som var bättre
än oss, förklarar Anders Raginia, vd för Alingsås Energi.

Alingsås Energi har successivt förbättrat sin placering under
de år som undersökningarna gjorts. I detta sammanhang kan
också nämnas att

Målmedvetna
Bakom ligger ett målmedvetet och långsiktigt arbete som nu
också börjar betala sig i form av framgångar på försäljningssidan,
där Alingsås Energi tecknat ett flertal stora avtal.

– Alingsås Energi är genom den lokala närvaron, sin storlek och
sitt kunnande ett oerhört viktigt företag för Alingsås kommun.
För oss känns det väldigt stimulerande att gå i bräschen för
låga och stabila priser till såväl allmänhet som näringsliv,
betonar Anders Raginia.

Alingsåsguiden