Per Fredö förordar en försäljning av Alingsås Energi?

Per Fredös inlägg den 18/10 2002 gör oss inte klokare på om en eventuell försäljning av Alingsås Energi (inkl. Alingsås Nät AB) är vettig eller inte. Bakgrunden till diskussionen är att kommunen behöver förbättra sin ekonomi. I det fallet är Per Fredö och jag helt överens, men det måste väl finnas bättre lösningar till en ekonomisk sanering än att sälja ett lönsamt och innovativt företag som ger kommunen både arbetstillfällen och intäkter.

Kommunernas infrastruktur blir allt viktigare. Alingsås Energi har varit mycket förutseende i detta avseende och lade i ett tidigt skede ned svart fiber för snabbare datakommunikation. Alingsås Energi har lyckats bra med sin fjärrvärmesatsning. De kunder som tackar ja till fjärrvärme får samtidigt möjlighet att koppla in sig på bredband till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Alingsås Energi erbjuder surfhastigheter på upp till två Mbit/s i båda riktningar till det fasta priset 320 kr/månad.
  Jämför med Tele2 (Kabelvision) som denna vecka (v 45) kommer att erbjuda sina kabeltevekunder i Alingsåshem att surfa via kabelmodem till en hemladdningshastighet av 512 kbit/s (0,5 Mbit/s) och en uppladdningshastighet av 128 kbit/s (0,1 Mbit/s) mot Internet, till priset 249 kr/månad.
  
Per Fredö skriver "Därför är det egendomligt att den konsult som Alingsås kommun anlitat enbart ser nackdelar med en försäljning". Per Fredö läste troligen den utmärkta artikeln i AT den 11/10 2002 författad av Ingegerd Svedberg? Folke Öhman tar upp flera sakskäl både för och emot en eventuell försäljning.
  Per Fredö är uppenbarligen besviken på att Gävle Energi inte blev sålt. Per kan "rapportera" från sin hemkommun. "Men sedan skedde en politisk intervention, varför åtskilliga positivt inställda socialdemokrater vände kappan efter vinden".
   Är det fel att ändra åsikt om man inser att man har fel? Gävle Energi prognoserar en vinst på 51 miljoner kr för innevarande år. Varför ska Gävle kommun göra sig av med ett företag som bidrar till bättre ekonomi och kompetens för kommunen?

Per Fredö fortsätter sin retorik genom att tala om att Tore Hult inte har hängt med riktigt. Per fördjupar sig i begrepp som planekonomi, marknadsekonomi, skatteväxling, energiskatter. Per menar förmodligen att han har de rätta kunskaperna i frågan. Berätta då för läsekretsen om du tycker att Alingsås Energi (inkl. Alingsås Nät AB) ska säljas ut och varför. Vem ska köpa? Det finns inte så många tänkbara köpare. År 1999 var det nära att Vattenfall köpte Alingsås Energi. Per Fredö är av sitt inlägg att döma ingen beundrare av Vattenfall. Det är inte jag heller. Fortfarande är Vattenfall en tänkbar köpare om politikerna bestämmer sig för en försäljning. Ordspråket "Ur askan i elden" blir då passande.

En försäljning av Alingsås Energi kommer högst troligt att medföra en rad nackdelar för kommuninnevånarna. Att vi får högre el- och nätpriser är så gott som säkert. De som följt med i media och tagit del av seriösa undersökningar vet att det inte är Vattenfall, Sydkraft eller Fortum som leder prisligan. Det är genomgående de mindre bolagen som erbjuder lägre priser och bättre service. Det kanske är därför som Alingsås kommun inte handlar av vare sig Vattenfall, Sydkraft eller Fortum, de bolag som är de troligaste presumtiva köparna av Alingsås Energi.

Björn Jersby 4/11 2002
Artikeln införd i AT den 6/11 2002

Alingsåsguiden