Därför skall Alingsås Energi säljas

Den senaste tiden har det förts en debatt via insändare både i denna tidning och i AlingsåsKuriren angående en försäljning av det kommunala energibolaget.

Det har framförts skarpa argument som jag kan ha största respekt för. Nyligen såg jag en insändare där hela bolagets personal kräver att kommunen behåller bolaget i sin ägo. Allmänt sett anser jag att det alltid är viktigt att lyssna på vad personalen i en verksamhet tycker, men trots alla argument så ändras inte min övertygelse. Jag hävdar fortfarande att det bästa vore att bolaget såldes ut. För mig finns det två grundläggande argument som borde väga tungt:

Kommunen behöver pengar. Det är inte gratis att klamra sig fast vid ett ägande av ett energibolag. Man kan förvisso räkna på många olika sätt, men hur man än räknar så är den kommunala makten över detta energibolag dyr. Det handlar om många miljoner varje år som nu betalas ut till räntor på lån som ej hade behövs om bolaget sålts.
Dessa miljoner tycker jag och moderata samlingspartiet kan användas för viktigare ändamål. Kommunen har en socialverksamhet, en åldringsvård, en skola och en barnomsorg som inte fungerar så bra som jag skulle vilja. I dessa verksamheter behövs pengar. Dock är inte mer pengar den enda lösningen, men en viktig del.

Mitt andra argument är ett enkelt rättviseargument. De som slåss med näbbar och klor för att kommunen skall behålla ägarmakten över Alingsås Energi hävdar att bolaget levererar en service av bättre kvalitet och lägre pris än vad konkurrenter gör. Det kanske är riktigt. Men nu är det så att långt ifrån alla invånare i denna kommun får del av denna förmånliga service. Alla är inte kunder till Alingsås Energi och varför skall kommunen subventionera vissa av kommunens invånare. Det kallar jag orättvisa.

Dessa två argument anförde jag många gånger under valrörelsen till kommuninvånare som frågade mig varför jag som kommunpolitiker förespråkar en utförsäljning.

Nu efter valet finns det ett om möjligt ännu kraftigare argument för att vi skall få tillstånd en utförsäljning de kommande åren:

Vi lever i en representativ demokrati och det är folkets röst skall bestämma. Inför årets val fanns det i Alingsås kommunpolitik två tydliga alternativ. Det ena var den tidigare majoriteten bestående av ( s + v + c ). Det andra bestod av en samlad opposition ( m + fp + kd + mp ) som med en gemensam valplattform bad väljarna om stöd för att få ta över makten.
Den samlade oppositionen stod före valet bakom en gemensam alternativ budget. Och i denna budget ingick som en avgörande del en utförsäljning av bl.a. energibolaget för att kunna satsa på mer angelägna verksamheter i t.ex. vården.

Nu vet vi hur det gick i valet. Visserligen backade mitt eget parti, vilket jag naturligtvis beklagar. Men inte desto mindre vann den samlade oppositionen valet på sin gemensamma valplattform. Och som sagt i denna valplattform ingick en försäljning av energibolaget.

Alingsås invånare har lagt sin röst. Och utan att överdriva alltför mycket så kan man säga att de har nu bestämt att energibolaget skall säljas.
Jag tycker att det vore ett svek mot demokratin om en försäljning inte blev av.

Henrik Romland (m)
Nyvald ledamot i Kommunfullmäktige

AT den 13 nov. 2002


Alingsåsguiden