Jättevinst för staten om man säljer Alingsås Energi Nät AB!
Men hur blir det för invånarna i Alingsås och kommunen?

Alingsås Energi Nät AB har i dag stora anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är praktiskt taget obelånade. Kommunens ekonomiska insats i företaget är mycket liten. Kommunen äger trots detta hela företaget. Som det är i dag får kommunen en liten avkastning från företaget. Säljer man nu företaget så kan kommunen disponera hela intäkten.
Hur många miljoner kronor en försäljning kan ge, kan man inte idag veta.

En beräkning kan kanske se ut så här:

Försäljningen ger kommunen en engångssumma på 250 miljoner kronor. 250 milj. kr. placeras på bästa/säkraste sätt och årliga avkastningen används i kommunens drift.
Årlig avkastning - nuvarande avkastning ger ett tillskott av ca.10 milj. kr per år. Motsvarande tillskott skulle kräva en skattehöjning med 0.20 kr per skattekrona.
Det företag som köper Alingsås Energi Nät AB får ungefär samma kostnader som kommunen idag har, plus kostnaden på ett lån av 250 milj. kr.
Vi som måste anlita det nya företaget får betala ungefär som nu plus räntekost-naden på lånet och vinst. Företaget måste höja avgifterna på elnät och fjärrvärmen.
Företaget kanske lägger på 8 % på lånesumman. 8 % på 250 miljoner kronor är 20 milj. kr. Företaget lägger denna kostnad på levererad värme och nätkostnaden. Staten skall ha moms på summan. Vi alingsåsare får en kostnadsökning på 25 miljoner kronor. 20 milj. kr. till företaget, 5 milj. kr. till staten. 8 % räcker kanske inte. - 10 % i pålägg betyder att kostnadsökningen blir 31.25 miljoner kronor.

Vilket är bäst för oss alingsåsare om kommunen måste öka sina inkomster?

Skall vi varje år betala 25 miljoner kronor på el- och värmeräkningarna eller 10 milj. kr. på skattsedeln? - Kan man i stället tänka sig att -?
Alingsås Energi Nät AB höjer priset på elnät och fjärrvärme med 10 milj. kr. som direkt går in i kommunens kassa. Vi invånare äger fortfarande Alingsås Energi Nät AB men får då en kostnadsökning på 12.5 milj. kr.

Säljer vi Alingsås Energi Nät AB får vi ingen glädje av framtida ökning av anläggningstillgångarna. Vi och de av oss valda kommunpolitikerna kan mycket litet påverka företagets beslut i framtiden.

Anläggningstillgångarna för Alingsås Energi Nät AB (i miljoner kr) har (enl. kommunens bokslut) förändrats enligt följande:

1996 1997 1998 1999 2000 2001
63.5 mkr 67.1 mkr 77.0 mkr 92.4 mkr 100.1mkr 112.2 mkr

Använd skatter och avgifter på bästa sätt !
Då behövs varken skattehöjning, avgiftshöjning eller försäljning av Alingsås Energi Nät AB.

Se hur man fortsätter med - Färdtjänsten.

Nu byter man beställningscentral. Då vinner man att sjukresor också samordnas. Kostnaden ökar med 1 500 000 kronor!
Det behövs många samordnade sjukresor för att det bytet skall betala sig!

Ingemar Hallberg


Alingsåsguiden