Vi lyckligt lottade alingsåsare!

I Alingsås behöver kommunpolitikerna inte bry sig om siffror.

För en tid sedan försökte jag med siffror tala om vad som kan hända vid försäljningen av Alingsås Energi Nät AB. Nu har jag idag fått lära mej att så som man gjort förr är helt fel.
Att försöka göra budgetar eller kalkyler som man gjort tidigare, behöver politikerna i Alingsås kommunfullmäktige inte göra längre. Det är bara kvalificerade gissningar. Nu skall man se till principerna. Det viktiga är principerna, på dem fattar man besluten. Tids nog får man se vad som har hänt.

Ja, så skulle man kunna inleda en insändare i tidningen då man läst Romlands svar till Jersby.

Principer och ideologier är bra. Ständigt måste man ifrågasätta tidigare beslut. Vad är bra, vad kan göras bättre. De flesta beslut i kommunen har dock ekonomiska följder, så nog behövs siffror och kalkyler. Anledning för kommunens politiker att följa upp olika verksamheter finns ständigt. Jag tror liksom ovannämnda att det finns verksamheter i kommunen som mycket väl kan göras lika bra eller bättre av andra än kommunala organ.

Jag har naturligtvis många gånger undrat om våra beslutsfattare på olika nivåer har försökt se konsekvenserna av olika beslut. Ingen har mer än jag påpekat bristerna inom kommunens färdtjänst. Här hade säkert privata krafter lyckats bättre. Visst är det först när man ser resultatet som man har de rätta siffrorna men en riktig kalkyl visar väldigt väl hur resultatet blir, förutsatt att villkoren överensstämmer. Ett exempel på detta ser vi också i tidningen. Kommunens inkomster har ökat, tack vare inkomster som var okända vid tidpunkten då budgeten fastställdes. Avvikelser från budgeten hos såväl Utbildningsförvaltning son de båda socialförvaltningarna kan också bero på förändrade förutsättningar i verksamheten.

Med riktiga kalkyler kan man säkert finna att kommunen kan sälja delar av sin verksamhet.
AB Alingsåshem har som jag förstår det de största skulderna i kommunen. Säljer man delar av bolaget kan man minska kommunens skulder. Detsamma torde gälla FABS. Som jag ser det är Alingsås Energi Nät AB det kommunala bolag som är minst lämpat för försäljning.

Ingemar Hallberg

AT den 19/2 2003

Alingsåsguiden