I och med årsskiftet 2002-2003 träder nu de nyvalda ledamöterna i Alingsås kommuns nämnder och styrelser in och tjänstgör. Följande politiker tjänstgör de kommande fyra åren i kommunens styrelser och nämnder.

Källa: Alingsåskuriren den 9/1 2003

Kommunstyrelsen
Ordförande: Elver Jonsson (fp). Vice ordförande: Tore Hult (s). Ledamöter: Kristina Grapenholm (fp), Björn Leivik (m), Magnus Leivik (m), Åke Larsson (kd), Stefan Svensson (kd), Margot Skogsäter (mp), Bo Olsson (s), Monica Gustavsson (s), Lennart Allbro (s), Gun Pettersson-Bohlin (s), Rune Hedberg (v).

Ersättare: Anders Lundgren (fp), Gertrud Zeijersborger (fp), Stig Lindahl (m), Inger Carlborg (m), Caroline Ålleving (kd), Gunilla Gomér (kd), Per-Olof Johansson (mp), Christina Dahlgren (s), Ronney Dahlgren (s), Irene Jonsson (s), Anne-Marlene Lindh (s), Jan Gustavsson (v), Bo Lundbladh (c).

Kommunfullmäktige
Ordförande: Jöran Berger (m). 1:e vice ordförande: Lennart Allbro (s). 2:e vice ordförande: Gunilla Gomér (kd).

Ledamöter: Holger Andersso (fp). Thomas Bergh (s). Jörgen Bergstrand (fp). Pär Göran Björkman (s). Lars Blomqvist (fp). Margareta Brax (c). Birgit Börjesson (s). Inger Carlborg (m). Birgitta Carlsson (s). Gunnel Emgård-Olsson (kd). Johan Engberg (m). Gurli Ericsson (s). Kristina Grapenholm (fp). Monica Gustavsson (s). Jan Gustavsson (v). Leif Hansson (s). Rune Hedberg (v). Tore Hult (s). Dennis Jalonen (v). Ingbritt Johansson (c). Per-Olof Johansson (mp).Tommy Johansson (s). Elver Jonsson (fp). Marianne Josephsson (kd). Lennart Karlsson (kd). Birgitta Larsson (s). Thorsten Larsson (m). Vanja Larsson (v). Åke Larsson (kd). Magnus Leivik (m) Inga-Lill Lindholm (v). Bo Lundbladh (c).Ronney Lundqvist (s). Ingegerd Löfqvist (m). Nils Malmros (kd). Anna-Karin Moberg (s). Bo Olsson (s). Per Palm (fp). Gun Pettersson-Bohlin (s). Henrik Romland (m). Anita Skoglund (m). Margot Skogsäter (mp). Lars-Gunnar Svensson (s). Stefan Svensson (kd). Birgit Thorman (s). Gunno Wallmyr (fp). Gunilla Wennö (fp). Gertrud Zeijersborger (fp)

Ersättare: Bengt Andelius (kd). Margareta Andersson (s). Roger Andersson (s). Karin Axelsson (fp). Runar Broman (v). Rickard Eklund (s). Urban Eklund (kd). Maj-Britt Eliasson (v). Lars Olof Gustavsson (s). Anita Hedén-Unosson (s). Gunnar Henriksson (m). Tomas Hurtig (mp). Maja-Stina Jacobsson (mp). Christian Jerhov (m). Evert Johansson (m). Irene Jonsson (s). Kerstin Kristensson (fp). Anne-Marlene Lind (s). Ulla Lindorin (fp). Hasse Lindwert (fp). Anna-Maria Olsson (s). Sven Orrsjö (m). Yvonne Otterberg (c). Gina Romland (m). Sanny Svensson (v). Lars-Erik Kjell (c). Mirwais Wais (s). Peter Zeijersborger (fp). Caroline Ålleving (kd).

Barn- och ungdomsnämnd
Ordförande: Gunnel Emgård-Olsson (kd). Vice ordförande: Tommy Johansson (s). Ledamöter: Gertrud Zeijerborger (fp), Marcus Vanelli (fp), Roland Salomonsson (m), Gina Romland (m), Gunilla Gomér (kd), Anna-Karin Moberg (s), Gun Bergqvist (s), Marco Corriere (s), Dennis Jalonen (v).

Ersättare: Monica Ivert (fp), Håkan Jonsson (fp), Mikael Jensen (m), Carina Håkansson (kd), Lars Högman (kd), Tomas Hurtig (mp), Majvi Svensson (s), Margareta Andersson (s), Ul Hag Mashood (s), Monica Axell (s), Per Andersson (v).

Byggnadsnämnd
Ordförande: Anita Skoglund (m). Vice ordförande: Birgitta Carlsson (s). Ledamöter: Bengt Sernestrand (fp), Björn Dahlin (m), Evert Johansson (kd), Margareta Engberg (kd), Valter Samuelsson (mp), Thomas Olofsson (s), Bertil Jonsson (s), Lars Larsson (s), Arne Kärsgård (v).

Ersättare: Andreas Östling (fp), Lars Bolminger (fp), Bo Lundgren (m), Birgit Josefsson (m), Thorsten Josephsson (kd), Magnus Martinsson (kd), Gudrun Granberg (s), Anders Sandberg (s), Sture Hallgren (s), Jan Rickardsson (s), Fredrik Svensson (v).

Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande: Lars Lundgren (fp). Vice ordförande: Gunnar Lidén (s).

Ledamöter: Holger Andersson (fp), Sven Orrsjö (m), Lennart Karlsson (kd), Niklas Hällgren (kd), Ulla Dalén (mp), Johnny Andersson (s), Catharina Stenberg (s), Anita Hedén Unosson (s), Jan Gustavsson (v).

Ersättare: Mari-Anne Udin (fp), Anita Ryberg (fp), David Josephsson (m), Hasse Hasselhuhn (m), Marianne Josephsson (kd), Joakim Forsberg (kd), Karl-Anders Mattsson (s), Lars-Gunnar Svensson (s), Dimitris Diamantopoulus (s), Britt Andersson (s), Maj-Britt Eliasson (v).

Miljöskyddsnämnd
Ordförande: Jöran Bergenstrand (fp). Vice ordförande: Leif Hansson (s). Ledamöter: Gunno Wallmyr (fp), Daniel Filipsson (m), Bengt Andelius (kd), Björn Albinsson (kd), Per-Olof Johansson (mp), Roland Sjöberg (s), Birgit Börjesson (s), Jerker Bergh (s), Peter Rosén (v).

Ersättare: Karin Axelsson (fp), Barbro Svensson (fp), Maria Ivanov (m), Henrik Persson (m), Roland Hallin (kd), Joakim Huseryd (kd), Anita Gustafsson (s), Roger Andersson (s), Ebrahim Dalafrouz (s), Rune Hedberg (v), Yvonne Otterberg (c).

Socialnämnd
Ordförande: Christian Jerhov (m). Vice ordförande: Birgitta Larsson (s). Ledamöter: Hildur Prytz-Olsson (fp), Eva Mattsson Hill (fp), Ulla Modig (m), Urban Eklund (kd), Marianne Josephsson (kd), Christer Björkdahl (s), Birgit Thorman (s), Olof Lagerström (s), Inga-Lill Lindholm (v).

Ersättare: Katrin Lidén (fp), Tore Litborn (fp), Agneta Franzén (m), Cia Levik (m), Sven-Erik Dahlgren (kd), Mattias Bäckman (kd), Kaj Näsman (s), Carina Svantesson (s), Monica Nellis (s), Jill Wessling (s), Margareta Brax (c).

Tekniska nämnden
Ordförande: Nils Malmros (kd). Vice ordförande: Thomas Bergh (s).

Ledamöter: Lars Blomqvist (fp), Thorsten Larsson (m), Hans Lindell (m) Thomas Persjö (kd), Åke Rosén (mp), Carl-Erik Bergsén (s), Ingvor Pettersson (s), Gunnar Tiselius (s), Lars-Åke Larsson (v).

Ersättare: Inez Lindahl (fp), Bengt-Erik Nyberg (fp), Christer Carlborg (m), Ingrid Ternstedt (m), Anders Cronander (kd), Lisbeth Pippin (kd), Lilian Johansson (s), Mirwais Wais (s), Kent Nilsson (s), Jürgen Lundkvist (s), Ingbritt Johansson (c).

Utbildningsnämnd
Ordförande: Ingegerd Löfqvist (m). Vice ordförande: Pär-Göran Björkman (s). Ledamöter: Birgitta de Verdier (fp), Christer Wennö (fp), Gun Aronsson (m), Stefan Svensson (kd), Anneli Björklund (mp), Johnny Bohlin (s), Katrin Grund (s), Anders Strömkvist (s), Hans Svensson (c).

Ersättare: Christina Andersson (fp), Jyrki Ivanoff (fp), Daniel Gedgaudas (m), Karl H Wrede (m), Peter Söderberg (kd), Kristoffer Söderberg (kd), Sture Holm (s), Björn Fagerlund (s), Barbro Andréasson (s), Rickard Eklund (s), Pia Törnbratt (v).

Vård- och äldreomsorgsnämnd
Ordförande: Noomi Claesson (kd). Vice ordförande: Gurli Ericsson (s). Ledamöter: Gunilla Wennö (fp), Fredrik van den Broek (fp), Johan Engberg (m), Henrik Romland (m), Claes-Olof Olsson (kd), Margareta Herling (s), Lennart Andréasson (s), Runar Broman (v), Margareta Brax (c).

Ersättare: Berit Pettersson (fp), Marianne Wikström (m), Bernice Undén (m), Åke Alfredsson (kd), Magnus von Lepkowski (kd), Jeanette Nowén (mp), Eva Davidsson (s), Essy Stensson (s), Lars-Olof Gustafsson (s), Anita Bergström (s), Maj-Britt Eliasson (v).

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Karl-Erik Heljegård (m). Vice ordförande: Lennart Allbro (s). Ledamot: Peter Zeijersborger (fp).

Ersättare: Claes-Åke Claesson (kd), Elisabeth Åstrand-Andersson (mp), Johnny Bohlin (s).

Valnämnd
Ordförande: Claes-Olof Olsson (kd). Vice ordförande: Margareta Nilsson (s). Ledamöter: Hasse Lindwert (fp), Anita Skoglund (m), Lars-Olof Gustafsson (s).

Ersättare: Birgit Albrektsson (fp), Gunnar Svensson (m), Madeleine Wengblad (kd), Marie Sormunen (s), Christina Dahlgren (s).

Kommunrevisionen
Ordförande: Anita Andersson (s). Vice ordförande: Per-Göran Örwall.

Ledamöter: Mikael Hägne (fp), Marita Johansson (fp), A Gunnar Svensson (m), Stina Malmros (kd), Lennart Ryberg (s), Bengt-Erik Johansson (s), Ture Andersson (c).

Ersättare: Rickard Stikkelorum (fp), Ulla Lindorin (fp), Anders Rydén (m), Evert Hessel (kd), vakant (kd), Satish Jeswani (s), Barbro Andréasson (s), Dag Ekström (s), Tord Jansson (c).

Alingsås Energi AB
Ordförande: Hans-Olov Andersson (fp). Vice ordförande: Billy Westerholm (s). Ledamöter: Gunnar Henriksson (m), Nils Malmros (kd), Ingemar Eriksson (kd), Roger Andersson (s), Runar Broman (v).

Ersättare: Ingvar Hallheden (fp), Björn Svennung (m), Hans Lindell (m), Åke Jansson (kd), Bo Olsson (s), Margareta Herling (s), Morgan Tinnberg (c).

Alingsås Energi Nät AB
Ordförande: Gunnar Henriksson (m). Vice ordförande: Billy Westerholm (s). Ledamöter: Hans-Olov Andersson (fp), Holger Andersson (fp), Nils Malmros (kd), Roger Andersson (s), Morgan Tinnberg (c).

Ersättare: Ingvar Hallheden (fp), Sven Holmgren (fp), Björn Svennung (m), Erik Dahlström (kd), Bo Olsson (s), Margareta Herling (s), Lennart Zachrisson (c).

AB Alingsåshem
Ordförande: Maja-Stina Jacobsson (mp). Vice ordförande: Gun Pettersson-Bohlin (s).

Ledamöter: Runar Kristensson (fp), Gunnar Svensson (m), Bengt Andelius (kd), Arne Stensson (s), Rolf Engman (c).

Ersättare: Lage Ahlström, Håkan Axelsson (m), Torsten Josehpsson (kd), Bernt Blixt (mp), Anita Hedén Unosson (s), Brita Ryberg (s), Bo Lundbladh (c).

Fabs
Ordförande: Magnus Gedda (m). Vice ordförande: Bo Lundbladh (c).

Ledamöter: Greger Pellnor (fp), Jan-Olof Börjesson (fp), Nils Malmroos (kd), Arne Bengtsson (s), Monica Gustavsson (s).

Ersättare: Ingvar Brodén (fp), Jan Wallmyr (fp), Christer Carlborg (m), Fredrik Wiman (kd), Ulf Unosson (s), Christer Björkdahl (s), Gillis Karlsson (c).
Nämndemän vid

Alingsås Tingsrätt
Kerstin Kristensson (fp), Bengt-Olov Albrektsson (fp), Lennart Brodén (fp), Gun Aronsson (m), Helene Dicander (m), Anna-Karin Jansson (m), Kerstin Andelius (kd), Niklas Hellgren (kd), Johnny Andersson (s), Lennart Allbro (s), Brita Ryberg (s), Jan-Erik Gustavsson (s), Runar Broman (v), Torbjörn Gustafsson (c), Margareta Brax (c).

Lasarettsstyrelsen
Ordförande: Karl-Arne Larsson (s) Vårgårda. Vice ordförande Åke Larsson (kd) Sollebrunn.

Ledamöter: Gun Pettersson Bohlin (s) Alingsås, Anna-Lena Mellquist (s) Lerum. Björn Leivik (m) Alingsås. Ingvar Fridh (fp) Floda. Gunnel Adler (mp) Floda.

Ersättare: Anna-Karin Moberg (s) Alingsås. Göran Fahrberger (m) Lerum. Ingalill Schvartz (c) Lerum.


Alingsåsguiden