Magnus Leivik svarar Alingsåsguiden den 14 nov. 2002 på frågan om eventuell
försäljning av Alingsås Energi

Bakgrund
Alingsås Energi (Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB) är ett lönsamt, innovativt och välskött företag. Några politiker vill emellertid sälja ut Alingsås Energi. I den utredning som gjordes av kommundirektör Lars Eklund 1999 framgår att det är troligt med ökade nätkostnader för kunderna vid en försäljning av Alingsås Energi, d.v.s. en högre elnota för både kommun, Alingsåsföretag och privatpersoner. Ett företag som t.ex. ICA Maxi kan få ökade elkostnader på ca 300 000 kr/år och Kabeldon ca 600 000 kr/år.

1. Hur mycket beräknar ni att Alingsås kommun kommer att tjäna långsiktigt på en försäljning. Jag utgår då ifrån att ni tar hänsyn till alla extra kostnader och intäktsförluster som kommer att belasta kommunen.

Kommunen har c:a 1 miljard i nettotillgångar i bolagen, vilka ger ett resultat om 12 miljoner dvs en avkastning om 1,2%. En rimlig avkastning är åtminstone 4% och kanske upp till 8% - alltså 40 - 80 miljoner.
  
Bolagen i sig är viktiga för Alingsås, men jag är osäker om just kommunen måste äga dem. Jag har inget exakt svar på din fråga. Den ska utredas grundligt först innan någon utförsäljning blir aktuell.
  
Det är inte ens så att kommunen i alla avseenden köper sin el från Alingsås Energi. Jag tror därför att farhågorna att Kabeldon skulle få extremt ökade kostnader är överdrivna.

2. Vilka bolag anser ni är tänkbara som köpare?

Det är inte upp till mig att bedöma det just nu. Först om utredningen visar att det är möjligt och lämpligt att sälja, blir denna fråga aktuell.

3. Är det något av bolagen som ni tror är mindre lämpligt som köpare med tanke på att nuvarande kunder till Alingsås Energi med stor sannolikhet kommer att drabbas av högre elnota och sämre service?

Jag har ingen anledning att tro att det blir sämre service. Det finns inget som visar att kommunala bolag är bättre än andra, t.ex. bolag ägda av staten, kooperativ, andra bolag eller av aktieägare.
  
Det finns ingen anledning att sälja i panik. Försäljningen ska göras först när dessa frågor blir besvarade av den kommande utredningen. En köpare måste garantera att upprätthålla kvalitén - och kan de inte garantera det så är de inte lämpliga köpare.

4. Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för Alingsås Energi AB?

5. Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för Alingsås Energi Nät AB?

Svårt att säga. Mellan 200 och 300 miljoner kr.

6. Många kommuner bygger idag egna kommunikationsnät med fiber. Stockholms stad bygger t.o.m. ett eget bredbandsnät till Riga. Detta för att locka till sig teleoperatörer som kan konkurrera mot Telia. Enligt Computer Sweden drivs 60,4 % av stadsnäten av kommunala bolag, 22,9 % av egen förvaltning och endast 14,6 % av privata bolag. Hur ser ni på att Alingsås kommun via sitt dotterbolag kommer att tappa kontrollen över den framtida infrastrukturen i kommunen avseende bredbandsnät, telefoni, fjärrvärme etcetera?

Det är inte gratis att bygga bredband bara för att man äger ett bolag. De anställda vill ha betalt i form av lön - och det oavsett om kommunen äger Alingsås Energi. Vill kommunen ha bredband till t.ex. Hemsjö och Sollebrunn så måste det betalas, och det finns ingen anledning att tro att kommunen måste vara den bästa och billigaste att göra detta.
  
Jag håller inte med om att man tappat kontrollen vid en utförsäljning. Ska något företag gräva mellan t.ex. Alingsås och Hemsjö - och kommunen vill lägga ner fiber - så får man betala för denna tjänst (oavsett om det är A.E eller någon annan). Samordning går att göra även med andra än med kommunägda bolag. Det är fel att tro att A.E utför vissa tjänster gratis.
  
Saker kostar alltid och frågan är bara vem som ska betala för det. I slutändan blir det kommunen som betalar för det kommunen vill ha.

7. De som idag är kunder i Alingsås Energi Nät AB kommer med största sannolikhet att drabbas av betydligt högre el- och nätkostnader. Nyligen kom en rapport som visar att Alingsås kommun halkat ned rejält på popularitetslistan över företagandet i olika kommuner. Hur rimmar detta med att politikerna vill göra Alingsås kommun attraktivare för företagen?

Det handlar om prioriteringar. Servicen och attityden gentemot företag måste förbättras. Det är svårt för företag att rekrytera medarbetare till Alingsås eftersom det saknas t.ex. bostäder och barnomsorg. Ska vi då fokusera på el och fjärrvärme - eller använda de pengar som är låsta i bolagen för viktigare ändamål? Motfrågan blir varför vi ska avstå från minskade kostnader till förmån för en del av kommunes elkonsumenter.
  
Alingsås kommun har 6 procent större skulder än tillgångar. Försäljningen är inte bara motiverad av moraliska och politiska skäl, utan också ekonomiska. Varje år kan vi få upp emot 80 miljoner kr mer till kommunen.

8. Om ni inte tror att elnotan kommer att bli större för kunderna hos en ny och större ägare, kan ni då förklara varför det idag är de mindre elbolagen som i regel har de låga elpriserna i likhet med Alingsås Energi?

Jag har sett en lista över priserna från de olika bolagen, framtagen av just A.E. Alingsås Energi låg bra till men var alls inte billigast. I och med avregleringen kan man välja fritt. Jag är inte orolig över betydligt höjda abonemangsavgifter med hänsyn till verksamhetens beskaffenhet som i huvudsak består av två delar: underhåll och nybyggnation. Variationerna är begränsade och det finns ingen anledning att tro att ett vinstdrivande företag (i likhet med A.E) skulle vara mindre effektiva eller att de skulle underlåta att genomföra udnerhåll.

Jämför med andra typer av branscher. Mat, kläder, bilar, datorer, kärnkraftverk, taxi, etc... Varför ska just ett elbolag ägas av kommunen? Och varför skulle inte de principer som fingerar i alla andra branscher inte fungera här? Svaret är uppenbart.

Med vänlig hälsning
Magnus Leivik


Alingsåsguiden