Svar till Björn Jersby angående Alingsås Energi AB.

Jag kan i dagsläget inte svara på alla dina frågor, men jag tar upp dem punkt för punkt och ger dej svar på vad jag vet idag. Jag får återkomma längre fram, när utredningen är klar. Det är den som ska räta ut frågetecknen för vår del. Miljöpartiets syn på kommunala bolag fick du i mitt förra svar.

1. Kan inte ge några siffror, men det blir ingen försäljning om det inte ger klara fördelar för all kommunal verksamhet.

2. Vet ej, men förmodligen de stora bolagen som Plusenergi, Vattenfall, Fortnum, Sydkraft m. fl.

3. Det kommer med all sannolikhet att bli högre elnota. Servicenivån bör kunna skrivas in i köpeavtal eller annan handling.

4 o 5. Har svårt att bedöma vad de båda bolagen är värda, men en gissning från vår sida är ca 300 milj. Kr.

6. Kan inte svara på denna fråga, men som jag tidigare sagt betjänas endast innerstaden av bredband och fjärrvärme. Hoppas få svar på frågorna i utredningen, och vem vet hur framtiden för telefoni ser ut, det kanske är satellit eller annat som gäller. Man kan också tänka sig att all IT-kommunikation går över elnätet, som når ut till varje stuga i vårt land, men då måste teleoperatörerna gå med på att sälja sina "nät" till nätägaran för el. Ledningarna och tekniken finns redan. Fjärrvärmen kan kanske läggas in under tekniska kontoret eller bli en egen ekonomisk förening. Det finns alternativ. Vi får som sagt ta ställning längre fram.

7. Vad gäller högre nätkostnader kommer med största sannolikhet även Alingsås Energi att höja nätavgifterna. Det är inte bara elavgifterna som har betydelse för om företagen väljer Alingsås som etableringsort. Det finns många andra faktorer som påverkar valet, men givetvis vill vi locka fler företag till Alingsås både tätorten och kommundelarna.

8. Vi tror att elräkningarna framöver kommer att stiga oberoende av vilket bolag som levererar elen. I vinter har många små elbolag gått i konkurs beroende på de höga elpriserna.

Alingsås Energi är som du sagt ett välskött och lönsamt bolag och det kanske inte är försäljning som blir svaret på utredningen. Det kanske finns möjlighet att höja avkastningen eller behålla vissa delar av bolaget. När utredningen är klar ska de olika alternativen diskuteras och därefter kommer vi i miljöpartiet att ta ställning till försäljning eller inte.

Jag har med utgångspunkt från vad jag vet idag försökt besvara samtliga frågor, men jag har stor förståelse för, om du inte är nöjd med mina svar.

Med vänlig hälsning

Margot Skogsäter
7 februari 2003

Alingsåsguiden