Mejladresser för ledamöter och ersättare i Alingsås
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 2003-2006
Anm: Hakparentesen är enbart till för att skydda
adresserna mot skräppostanvändning.

Allbro Lennart allbro[@]alingsas.mail.telia.com s 1:e v ordf KF L KS
Andelius Bengt bengt.andelius[@]home.se kd Ers
Andersson Holger  a.holger[@]telia.com fp L KF
Andersson Margareta  margareta.bega[@]telia.com s Ers F
Andersson Roger s Ers F
Axelsson Karin  karin_axelsson[@]telia.com fp Ers
Berger Jöran m Ordf KF
Bergh Thomas  thomas.bergh.206[@]metall.se s L KF
Bergstrand Jörgen  jorgen.bergstrand[@]telia.com fp L KF
Björkman Pär Göran s L KF
Blomqvist Lars fp L KF
Brax Margareta  mbrax[@]telia.com c L KF
Broman Runar  runar.broman[@]telia.com v Ers 
Börjesson Birgit  b.birgit[@]telia.com s L KF
Carlborg Inger  inger.carlborg[@]swipnet.se m L KF
Carlsson Birgitta  birgitta.carlsson[@]alingsas.se s L KF
Eklund Urban  ueabtrad[@]algonet.se kd Ers 
Eklund Rickard s Ers 
Eliasson Maj-Britt    v L KF
Emgård-Olsson Gunnel  gunnel.eo[@]telia.com kd L KF
Engberg Johan  johan.engberg[@]maklarhuset.se m L KF
Ericsson Gurli  gurli.ericsson[@]telia.com s L KF
Gomér Gunilla  gunilla.gomer[@]kristdemokrat.se kd 2:e v ordf KF
Grapenholm Kristina  kristina.grapenholm[@]liberal.se fp L KF och KS
Gustavsson Jan  mowgli[@]privat.utfors.se v L KF
Gustavsson Lars Olof  gustavsson.lars.olof[@]telia.com s Ers
Gustavsson Monica  monica.gustavsson[@]alingsas.mail.telia.com s L KF och KS
Hansson Leif  leif.hansson[@]social.ministry.se s L KF
Hedberg Rune  risveden[@]algonet.se v L KF och KS
Hedén-Unosson Anita s Ers
Henriksson Gunnar  gh[@]lls.se m Ers
Hult Tore  tore.hult[@]alingsas.se s L KF vice ordf KS
Hurtig Tomas  tomas.hurtig[@]telia.com mp Ers
Jacobsson Maja-Stina mp Ers
Jalonen Dennis  dennisjalonen[@]hotmail.com v L KF
Jerhov Christian  christian[@]iver.se m Ers
Johansson Tommy  tjn@telia.com s L KF
Johansson Ingbritt c L KF
Johansson Per-Olof mp L KF
Johansson Evert m Ers
Jonsson Elver  elver.jonsson[@]alingsas.se fp L KF ordf KS
Jonsson Irene s Ers
Josephsson  Marianne  josephssons[@]swipnet.se kd L KF
Karlsson Lennart lennartkarlsson[@]hotmail.com kd L KF
Kjell Lars-Erik c  Ers
Kristensson Kerstin fp Ers
Larsson Thorsten   thorsten[@]thl.se m L KF
Larsson Åke  ake.larsson[@]kristdemokrat.se kd L KF
Larsson Vanja vanja.larsson[@]telia.com v L KF och KS
Larsson  Birgitta s L KF
Leivik Magnus  magnus[@]leivik.com m L KF och  L KS
Leivik Björn bjorn[@]leivik.com m L KS
Lind Anne-Marlene  annm.lind[@]telia.com s Ers
Lindholm Ingalill v L KF
Lindorin Ulla fp Ers
Lindwert Hasse hasse.lindwert[@]hjalmared.fhsk.se fp Ers
Lundbladh Bo  bo.lundbladh[@]swipnet.se c L KF
Lundqvist Ronney s L KF
Lövqvist Ingegerd ingegerd.lofqvist[@]telia.com m L KF
Malmros Nils nils.malmros[@]swipnet.se kd L KF
Moberg Anna-Karin anna-karin.moberg[@]telia.com s L KF
Olsson Anna-Maria  nanna.ol[@]telia.com s Ers
Olsson Bo  bo.ol[@]telia.com s L KF och KS
Orrsjö Sven  orrsjo[@]swipnet.se m Ers
Otterberg Yvonne c Ers
Palm Per  per.palm[@]brevet.nu fp L KF
Pettersson-Bohlin Gun gun.pettersson-bohlin[@]alingsas.se s L KF och L KS
Romland Gina  gina.romland[@]telia.com m Ers
Romland Henrik  henrik.romland[@]spray.se m L KF
Skoglund Anita anitaskoglund[@]hem.utfors.se m L KF
Skogsäter Margot  margot.s[@]telia.com mp L KF och KS
Svensson Stefan  kstefan.svensson[@]swipnet.se kd L KF och KS
Svensson Lars-Gunnar l-g.svensson[@]telia.com s L KF
Svensson Sanny v Ers
Thorman Birgit  birgit.thorman[@]swipnet.se s L KF
Wais Mirwais  mir.wais.wais[@]swipnet.se s Ers
Wallmyr Gunno gwallmyr[@]yahoo.se fp L KF
Zeijersborger Gertrud gertrud.z[@]home.se fp L KF
Wennö Gunilla  fp L KF
Ålleving Caroline kd Ers

Alingsåsguiden