Det handlar om politikernas trovärdighet

I en insändare i AT den 28/4 2003 förklarar Björn Leivik (m) kommunens besvärliga ekonomiska situation. Han skriver: "Det är mot denna bakgrund man måste se eventuella försäljningar och verksamhetsförändringar." Vilka verksamhetsförändringar BL avser framgår inte med en enda stavelse. Högst troligt kommer den ekonomiska utvecklingen att bli betydligt sämre än förväntat. Så långt är BL och jag överens.

Men BL anser uppenbarligen att man kan förbättra kommunens ekonomi långsiktigt genom att sälja ut Alingsås Energi. Är det inte tvärtom? Genom att kommunen gör sig av med ett vinstgivande företag så minskar kommunens intäkter och dess kostnader ökar med största sannolikhet. BL anger ett alternativ till försäljning vilket kanske är vettigt, nämligen att öka avkastningskraven på de kommunala bolagen. Åtgärden kommer emellertid att bidra marginellt till en förbättring av kommunens ekonomi. Ett bättre förslag till minskade kostnader vore kanske att t.ex. riva upp färdtjänstavtalet med Västtrafik. Ett avtal som sossarna infört. Enligt Ingemar Hallberg skulle kommunen tjäna 5 miljoner per år genom att låta Alingsås Taxi sköta ruljansen.

Av BL:s insändare kan läsarna få den uppfattningen att kommunens ekonomi i hög grad påverkas av om Alingsås Energi säljs eller inte. Kommunens totala kostnader är ca 1,6 miljarder kronor. En försäljning av hela Alingsås Energi inkl fjärrvärme, elnät, stadsnät, elhandel, entreprenad kan i bästa fall ge en nettoeffekt på 5 miljoner kr årligen. Detta motsvarar en minskning med ca 0,3 - 0,4 % av kommunens kostnader. Samtidigt kommer kostnaderna för näringslivet, kommunen, privatpersoner och företagare högst sannolikt att öka med mångmiljonbelopp pga högre energiavgifter. Dessutom finns risken att den planerade utbyggnaden av fjärrvärme uteblir, beroende på vem som blir köpare. I så fall kommer även en miljöaspekt med i bilden.

Jag har i tidigare artiklar gett läsarna ett flertal exempel på hur situationen ser ut i en rad kommuner i Sverige och hur flera kommuner lyckats mycket bra med kommunägda energibolag och stadsnät. Mina och andras insändare finns på http://alingsasguiden.com

Björn Leivik skriver: "Vi som följer frågan på mycket nära håll vet att det finns mycket seriösa lokala intressenter som i sina kalkyler inte bara räknat på oförändrade avgifter utan till och med sänkta." Antingen försöker BL slå blå dunster i ögonen på alingsåsarna eller så är BL helt okunnig i ämnet. Berätta för läsarna vilka lokala intressenter som kan erbjuda lägre energikostnader, annars är du inte trovärdig. Jag känner inte till något fall där energikostnaderna minskat. Jag kan däremot redovisa ett flertal exempel där höjda energikostnader (el och fjärrvärme) och försämrad service blivit resultatet efter försäljning av det kommunala energibolaget,.

Ett skräckexempel är Vänersborgs energibolag som 1995 såldes till Vattenfall. Bråket mellan kommunen och Vattenfall varade i många år. Jag citerar Elfsborgs Läns Allehanda den 24/6 1998: "Vi har haft ett antal överläggningar med Vattenfall och nu har vi överlagt oss ner i botten. Därför kommer vi att föreslå kommunstyrelsen att vi tar avtalet till rättslig prövning, säger kommunalråden S Anders Larsson (s) och Sven-Ingvar Eriksson (m)."

Idag kan vänersborgarna "glädja" sig åt höga elavgifter och dålig service, liksom BL och flera andra politiker i Alingsås som har Vattenfall som nätleverantör. Ni behöver dessutom inte i likhet med en majoritet av Alingsåsarna, oroa er för att drabbas av högre elavgifter eftersom era avgifter redan är rekordhöga.
Godvilligt kan man tolka BL:s uttalande så att han inte vill bidra med ett ökat oligopol genom försäljning till någon av de tre stora aktörerna.

Bekymrar det inte moderaterna att företagarna i Alingsås genomgående är negativa till en försäljning av energibolaget? Detta framgår med önskvärd tydlighet av Per-Uno Ströms artikel i AT den 11/4 2003. I en artikel i GP den 23/4 2003 är dessutom näringslivskommiténs ordförande Leif Hedman bekymrad över planerna på en försäljning av energibolaget och vill nu få insyn i utredningen.

För närvarande har 470 personer röstat i Alingsåsguiden. Hela 70 % är emot en försäljning.

Björn Jersby

Meny
Alingsåsguiden