Romland (m) svarar Jersby

I AT (7/2) svarar Björn Jersby på en av mina tidigare insändare angående Alingsås Energi. Jag vill tacka för hans svar. Jag uppskattar en levande debatt i vår lokala tidning, där människor med olika åsikter i största respekt för varandra kan argumentera.
   Jersbys insändare är till synes genomarbetad. Men argumentationen har sina luckor. Av respekt för denna tidnings läsare känner jag mig manad att snabbt syna dem.
   Jersby avfärdar mina tre argument i tur och ordning. Dock inte på ett övertygande sätt, han har kanske vissa poänger ibland, men när hans argument inte håller kommer han med irrelevanta påståenden och felaktiga slutsatser.
   Mitt första argument handlar om att det är för dyrt för kommunen att upprätthålla ägarmakten över t.ex. energibolaget. Detta är förvisso inte energibolagets fel på något sätt, men faktum kvarstår: De pengar en försäljning skulle inbringa ger möjlighet att betala av stora lån, och därmed blir det pengar till annat, såsom vård, till exempel.
   Sen har varken jag eller någon annan moderat någonsin påstått att en föräljning av energibolaget eller andra bolag är något som skulle lösa kommunens alla problem, vilket Jersby insinuerar att vi påstått. Mycket annat måste den nya majoriteten ta itu med. Det är ett svaghetstecken att Jersby kommer med den typen av felaktig argumentation.
   Vidare ber Jersby mig studera en insändare av Ingemar Hallberg, innehållande rikligt med sifferuppgifter om vad en försäljning av energibolaget skulle få för konsekvenser i alla led. Jag har i tidigare insändare avstått från argumentation med exakta siffror, då jag är helt övertygad om att man inte kan veta dessa säkert. Sifferuppgifter är gissningar, som beroende på vilken värdering man har i grunden vinklas till sin egen fördel. En upprepning av exakta sifferuppgifter i denna fråga blir vilseledande för läsarna, därför argumenterar jag i stället i principiella ordalag.
   När det gäller mitt "rättviseargument" avfärdar Jersby det med någon konstig anklagelse om att jag skulle värna planekonomi. Så är givetvis inte fallet. Jag vidhåller att det inte är riktigt rättvist och rimligt att kommunen har ett energibolag, som håller ett subventionerat lågt pris, som endast kommer vissa kommuninvånare till del.
   Jag kan däremot ge Jersby delvis rätt på en punkt. Mitt argument att valresultatet i sig innebar ett klartecken för en försäljning, det var kanske aningen för tillspetsat. Men trots allt med viss sanning. Den samlade oppositionen gick till val på en genemsam budget, innehållande försäljningar, och erhöll i valet en majoritet av väljarnas röster.
   Både Jersby och jag är varma anhängare av demokrati. Vi drar dock olika analyser, det utgör ju i sig grunden för den politiska debatten, men någonstans finns en gräns. Jersby avslutar sin insändare med att hänvisa till en omröstning på hans privata sida på internet. Här hävdar jag att den bäste Jersby gör sig aningen löjlig. Skulle en sådan internetomröstning på något sätt användas i namn av demokrati? Så naiv tror jag inte ens Jersby är.

Henrik Romland (m)
ledamot kommunfullmäktige
AT den 14 februari 2003


Alingsåsguiden