Sixten Högström dåligt uppdaterad!

Sixten Högström kräver i ett ilsket inlägg i AT17/2 mer fakta och mindre tyckande utan substans i debatten kring elpriser och frågan om lämpligaste ägare för elbolag. Särskilt ondgör han sig över min insändare i AT 12/2. Han kräver … "att Kjell Eriksson i Hemsjö bemödar sig att ha relevanta fakta, när han försöker påverka vår inställning i energifrågor". Vilka vi han representerar framgår, trots hans noggrannhet, tyvärr inte.

Högström förklarar att det är dyrare per abonnent att bygga och underhålla ett nät med få abonnenter per kilometer ledning än ett med avsevärt fler. Här har min opponent helt rätt, men det har faktiskt inget att göra med de stora skillnaderna mellan de nätavgifter som jag jämfört. Enligt Energimyndighetens beslut av den 1 juli 2002 skall nämligen nätavgifterna utjämnas mellan tätort och landsbygd. Sanningssökaren Sixten Högström har ettdera inte vetskap om detta i samanhanget helt avgörande förhållande, eller också förtiger han den!

Vattenfall uppger sig ha tolkat beslutet så, att man successivt över tiden utjämnar avgiftsskillnaderna genom att väga samman de inom bolagets olika nätområden förekommande avgiftsnivåerna till ett medelvärde. För min del har beslutet inneburit en ökning av abonnemangsavgiften med för närvarande 14 % och av överföringsavgiften med 9 %. Man föreställer sig lätt den kostnadsökning som skulle drabba Alingsås Nät AB:s abonnenter, om något av de stora elbolagen köper upp det kommunala bolaget och genomför samma utjämning för dem. Senare kommer vi att få ytterligare en nätavgift - Elberedskapsavgift.

Högström refuserar vidare min jämförelse mellan nätavgifterna för en abonnent med 20 000 kWh årsförbrukning hos Alingsås Energi Nät AB respektive hos Vattenfall Västnät AB. Han påstår att min uppgivna avgift, 6 947 kronor, är felaktig och 958 kronor för hög. Jo, avgiften är - om man skall vara riktigt petig - faktiskt felaktig, men i så fall för låg! Fakta, som han så uppfodrande kräver, är nämligen att mina uppgifter är hämtade från elräkningar utfärdade av respektive bolag och i båda fallen avseende perioden med början 1 januari 2003. Likaså är tarifferna de samma - enkeltariff. Så långt är objekten exakt jämförbara. Däremot är huvudsäkringarna olika stora. Min är 20 A, medan abonnenten hos Alingsås Energi Nät AB har 25 A huvudsäkring.

För att inte komplicera jämförelsen, bortsåg jag medvetet från det faktum att Vattenfalls abonnemangsavgift är 615 kronor högre vid 25 A huvudsäkring än vid 20 A. Om Högströms krav på millimeternoga jämförelse skall tillfredsställas är nätkostnaden 3 650 kronor per år för abonnent hos Alingsås Energi Nät AB, medan min kostnad med samma mätarsäkring skulle öka till 7 562 kronor per år! Sixten Högström har således för egen del tyvärr inte lyckats leva upp till det krav på relevanta data han ställer på mig. Han använder sig av föråldrade, icke gällande prisuppgifter, medan mina är dagsfärska. De kan hämtas på nätadress www.vattenfall.se om Högström vill uppdatera sina kunskaper. Jag tycker nu gällande priser och tillämpningen av Energimyndighetens nya prissättningsdekret är intressantare att redovisa för AT:s läsare än den gamla obsoleta skåpmat som Sixten Högström felaktigt torgför.

Eftersom monopolsituationen hindrar mig dra nytta av Alingsås Energi Nät AB:s förmånliga nätavgifter, kan möjligen invändas att jag uttalar mig i oträngt mål. Högström må då ursäkta, men jag eftersträvar så gott det går en altruistisk samhällssyn, och anammar inte den socialistiska solidaritetsdogm, som myntades av Ernst Wigforss om att; Fattigdomen fördrages lättast, om den delas av alla! Lika litet som jag avundas andra en rättmätigt bättre inkomst och standard än min, lika mycket vägrar jag inse, att jag skulle må bättre av att någon annan får lika dyra avgifter som jag! Att kräva sådan "rättvisa" tyder på sjuklig grämelse och motbjudande missunnsamhet.

Kjell Eriksson
Hemsjö
AT den 19/2 2003


Alingsåsguiden