Sixten Högström maskerad demonstrant?

1. Sixten Högström (SH) verkar besitta ovanligt stora kunskaper om allt som rör Alingsås Nät AB! Han vet att konsekvensanalysen är subjektiv och att den bygger på felaktiga antaganden! Men ska han vara trovärdig måste han konkretisera sakargumenten och sina beskyllningar!
Det som "f.d. VD för Kungsbacka Energi AB Oded Meiri" skrev på debattsidan i AT den 11/4 -03 grundar sig på hans erfarenheter (20 års) och kunskaper i sakfrågan! Där står bland annat om politikerna som blundar för de konsekvenser som blivit resultatet av flera utförsäljningar av energibolag, att "principer och behov av kortsiktiga pengar driver deras handlande". Det verkar som SH "struntar helt i sakargument" och att han accepterar att politiker "lever upp till det folkliga förakt" som i dag finns i Sverige!

2. SH vill att Lena Klevenås skall "balansera sig något". Men SH har inte - lika lite som svensken i allmänhet - satt sig in i hur den liberaliserade och globaliserade marknaden i grunden håller på att förändra verkligheten i alla länder! Det mest anmärkningsvärda är att detta sker i en odemokratisk organisationsprocess helt utanför FN!

Det nya är att:
a) Världshandelsorganisationen, WTO, styrs av de länder som har ekonomisk och politisk makt och är världens mest inflytelserika och mäktiga organisation!
b) WTO-s regelverk har fått ersätta det av FN instiftade GATT-s generella handelsavtal!
c) WTO-s starkaste lobbygrupper kommer från näringslivet och storjordbruket, för dem handlar det om att avreglera världshandeln för både produktion, handel och tjänster (dit offentlig verksamhet hör)! Eftersom WTO värnar om de stora företagens intressen i den rika världen sanktionerar organisationen en politik som fördjupar världens orättvisor!
d) WTO-s regelverk prioriterar marknaden och företagens intressen framför demokratiska beslut och hänsyn till mänskliga behov.

Rent konkret innebär detta, att vi om några år kan bli tvungna sälja ut kommunala bolag oavsett vad kommuninnevånarna vill eller vad Kommunfullmäktige beslutar!

Skall en annan värld bli möjlig gäller det att så många som möjligt - inte minst politiker på alla nivåer - sätter sig in i vad WTO handlar om! Kräv att organisationen öppnar sig och underordnar sig demokratiska principer!
Kräv att Riksdagens kvinnor och män öppnar ögonen för vad WTO är och gör!

3. Insändarskribenter som är anonyma men framför allt de som döljer sig bakom fingerade namn kan jämställas med maskerade demonstranter! Vad är det som gör att en person inte kan stå för sina värderingar? Kan SH möjligen vara en lobbyist som vill mörka WTO-s odemokratiska arbete att genomdriva stränga och ingående regler om vad enskilda länder får och inte får göra? Politiken ska enligt WTO vara så lite "marknadsstörande" som möjligt! Men för aktörerna som dominerar marknaden - de stora företagen - saknas bindande regler!

Runar Broman
AT den 28/4 2003

Meny
Alingsåsguiden