Sixten Högström slår under bältet

Sixten Högströms insändare i AT den 26 februari har inte tillfört debatten något av värde. I brist på argument antyder Högström att det är fel på min fattningsförmåga när jag återger vad VD Sigvard Krantz sagt till mig. Huruvida delägarna av Bjärke Energi vill sälja eller ej har jag ingen vetskap om. Där har Högström emellertid en bestämd uppfattning. Läs då i AT den 3 mars vad moderaterna i Bjärke tycker.

Är Högström så enfaldig att han tror att ägarna har anställt en VD som går dem emot i viktiga frågor?

Högström påstår att det inte finns något konkret fakta för att en försäljning av Alingsås Energi Nät skulle leda till höjda avgifter. Berätta då för läsarna vilka försäljningar som inte har lett till högre priser efter några år.

Nyligen såldes Kungsbacka Energi till Sydkraft. I kontraktet förbands köparen att inte höja priset de två första åren. Varför denna gardering Högström? Jag citerar del av en insändare i GP den 31/3 2002:

Vid årsskiftet 2000-2001 var bolagets kassa och till kommunen
utlånade pengar över 50 miljoner. Pengar som var avsedda att investeras ibland annat ett kommande kraftvärmeverk. Nettointäkten vid försäljningen av Kungsbacka Energi är cirka 150 miljoner och det ger en ränteintäkt på 6-7 miljoner vilket kan jämföras med tidigare vinster på 10-20 miljoner per år. Går det att tala om annat än förlust?

Den som skrev var centerpartisten Ivar Franzén, dåvarande ledamot i kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun.

Fråga stockholmarna vad de tycker om att de fick bland Sveriges högsta elpriser när den finska eljätten Fortum, med finska staten som huvudägaren, tog över. Fortum köper dessutom energi från ett av Rysslands mest beryktade kärnkraftverk; Sosnovij Bor.
Läs vad en av Sveriges främste ekonomijournalister, Fredric Braconier, skrev i Svenska Dagbladet den 17/12 2002 angående affären.

Björn Jersby


Alingsåsguiden