Nedan kommer ett svar från Margot Skogsäter Miljöpartiet Alingsås:

Hej!
Med skammens rodnad på mina kinder pga att jag inte besvarat enkäten från dig, ska jag nu försöka lämna synpunkter från oss i miljöpartiet.

Kommunala bolags vara eller inte vara har diskuterats inom miljöpartiet i Alingsås under ett par års tid. Inom vår lokalavdelning i Alingsås tog vi under våren förra året ett beslut om att kommunen ska kunna sälja hela eller delar av bolag om medel saknas till kärnverksamheten vård, omsorg och skola.
Vid detta medlemsmöte deltog många av våra medlemmar, så beslutet är väl förankrat. Under tiden har några av våra medlemmar vacklat och är tveksamma eller negativa till en försäljning. Det har ju varit massiv påverkan i pressen från och med hösten -02.

Alingsås kommun har ju under flera år gått back, och jag ser ingen ljusning framöver än. Höja skatten är det ingen som vill, annars är det en utväg.

Övriga skäl från vår sida att sälja Alingsås Energi är att bolaget betjänar inte hela kommunen. Här i södra delen kan vi varken köpa el, få bredband eller fjärrvärme. Samma sak gäller för norra kommundelen.

Nu har vi i den borgerliga majoriteten beslutat att starta en utredning om för- och nackdelar av en försäljning av Alingsås Energi, försäljningspris, kostnadsökningar för företag och privatpersoner etc.
Utredningen skall vara klar i maj 2003.
När den är klar ska det tas beslut i frågan.

Jag hoppas, att jag har svarat på de frågor du ställde, annars får du återkomma, och då ska det inte ta två månader att få svar.

MVH
Margot Skogsäter

Alingsåsguiden