Kalla fakta om ev. försäljning av Alingsås Energi

I AT den 14/2 2003 besvarar Henrik Romland min insändare den 7/2 i samma tidning. Romland vill inte bemöta vare sig mig eller Ingemar Hallberg i sakfrågorna utan skriver - "därför argumenterar jag istället i principiella ordalag". I AT den 9/1 2003 kunde man läsa att vård- och äldreomsorgen bett om mer pengar - noga räknat 1 600 000 kr extra för att klara färdtjänsten i kommunen. Hallberg har kämpat i flera år för att övertyga kommunen om det vansinniga i att lägga ut färdtjänsten på Västtrafik AB.

Den flexlinje som kommunen införde är ett fiasko som kostar skattebetalarna stora pengar. Hallbergs insändare om färdtjänsten finns, på http://alingsasguiden.com Nuvarande färdtjänst ger sämre service och är betydligt dyrare än den gamla färdtjänsten.

Om kommunen sköter andra frågor lika uselt som färdtjänsten i Alingsås, så är det väl inte konstigt att politiker i ren desperation vill sälja ut lönsamma och skötsamma företag för att rädda kommunens ekonomi.

Är det en rättvisefråga, som Romland påstår, att alla Alingsåsbor inte har samma elkostnader? Jag bad Romland förklara hur man kan lösa denna rättvisefråga rent tekniskt. Svaret uteblev. Jag förstår nu att Romland inte vill gå i clinch i faktafrågor. Romland menar uppenbarligen att nuvarande orättvisa kan lösas vid en försäljning av Alingsås Energi. En försäljning till Vattenfall kommer inte att ge de orättvist drabbade Alingsåsarna lägre elkostnader. Vattenfall har 2 120 Alingsåskunder (2001 års statistik).

Dessa, enligt Romland, orättvist drabbade Alingsåsare får bibehållen eller höjd elnota medan ca 13 000 Alingsåsare som tidigare varit kunder hos A. Energi får en kraftigt höjd elnota. Glöm inte heller de ca 12 000 alingsåsare som får sin fjärrvärme av Alingsås Energi. Deras värmekostnader kommer högst troligt att stiga rejält vid en försäljning.

Hur blir det då för de 3 400 Alingsåsare som är kunder hos Bjärke Energi? Nu får dessa kunder plötsligt en lägre elnota än övriga Alingsåsare. Ett annat scenario vore att som Åke Larsson (kd) föreslår; Alingsås Energi köper Bjärke Energi. Jag har talat med Sigvard Krantz, VD på Bjärke Energi. Han är inte alls intresserad att sälja sitt bolag. Han är dessutom helt motståndare till en försäljning av A. Energi.

Detta gynnar, vare sig Alingsåsare eller Bjärkebor enligt VD: n. Krantz berättar dessutom att den situation vi har i Alingsås med flera nätbolag inte är unik. Ett övervägande antal kommuner har flera nätoperatörer i likhet med Alingsås Kommun. Det är således ett nationellt problem som inte går att lösa med principiella diskussioner a la Romland.

Så sent som år 1999 var det tal om en försäljning av A. Energi. Den gången kunde de ledande företrädarna för kd, f och mp tänka sig en försäljning av handelsbolaget (Alingsås Energi AB). Jag har därför på nytt ställt frågan till dagens politiska företrädare:

" Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för
Alingsås Energi Nät AB?
" Vad bedömer ni att försäljningsvärdet är för Alingsås Energi AB?

Ingen av politikerna har besvarat frågorna.

Alingsås Energi Nät AB är värt ca 200 milj. kronor. Energijättarna satsar numera sina slantar på globala affärer enligt energikonsult Folke Öhman, varför priset på mindre energibolag rasat med ca 30 % på några år. Alingsås Energi AB är värt ca 10 milj. kr.

Den 10/2 togs ett beslut i kommunstyrelsen att man ska fortsätta med en projektplan som gäller olika ärenden för kommunen fram till våren 2004.

Under pkt nr 2 står: Utredning elbolag fas 1. Pkt 3: Utredning elbolag fas 2. Pkt 4: Utredning övrig försäljning. Enligt pkt 3 ska utredningen av elbolaget vara klar i september 2003. Utredning av övriga bolag ska vara klar i november 2003.

Den ansvarige personen för utredningarna i projektplanen är kommundirektör Lars Eklund. Kommunen har, enligt AT, budgeterat 800 000 kr i utredningskostnader.

Jag har ställt flera frågor till kommundirektör Lars Eklund i ärendet, men inte fått några svar.

Henrik Romland avslutar sin insändare med att kalla mig löjlig och naiv utan att förklara varför min hemsida är odemokratisk. Är det inte dags att Romland ger läsarna lite relevanta fakta i frågan istället för att ödsla omdömen om min person och min hemsida? Kanske Romland istället borde ta itu med kommunens hemsida, som enligt AT den 17/2 inte är mycket att lita på.

Björn Jersby
AT den 21/2 2003

Alingsåsguiden