Sixten Högström fortsätter
att raljera


S. Högström är nyfiken på hur jag ska bemöta hans inlägg i AT den 17 mars 2003. I sitt första stycke skriver Sixten att han inte har tillräcklig insikt. Därför "spekulerar" han i stället. Jag råder Sixten att aldrig yttra sig i sakfrågor när han inte är insatt. Att som Sixten pladdra på och delvis motsäga sig själv har varit symtomatiskt för alla Sixtens inlägg.

I andra stycket visar han klockarkärlek för "vårt kära ANEAB" och berättar samtidigt att man kan öka rörelsemarginalen genom att öka effektiviteten och marknadsandelarna. Sixten idiotförklarar läsare och personal på Alingsås Energi genom att förklara företeelser som är axiomliknande.

Sixten fortsätter med att prata om "nya tjänster" utan att exemplifiera. I stycke efter stycke fortsätter Sixten sin retorik utan att tillföra debatten ett enda vettigt argument. Tvärtom drar SH en del fullständigt felaktiga slutsatser, som jag inte tänker gå in på eftersom SH inte är mottaglig för sakliga argument.

SH har fullt förtroende för kommunledningen och Kenneth Fritzon (f.d. socialchef m.m.) som nu är ansvarig för den utredning som ska ge våra politiker ett beslutsunderlag. Kenneth Fritzon är utsedd av kommundirektören Lars Eklund att ha huvudansvaret i utredningsfrågan. Kenneth Fritzon sa nyligen på ett möte, där Alingsås Energi informerade, att han inte har någon kunskap i dylika frågor (flera vittnen finns).

Sixten Högström döljer sig fegt bakom en signatur som får alla läsare att tro att han är en verklig person. Mot bakgrund av att SH har varit mycket aktiv i debatten vore det klädsamt om han redovisar vem han är.

Björn Jersby
AT den 2 april 2003

Anm.
Kenneth Fritzon tjänar 42 600 kr/mån
som kommunens utredningsman.

Alingsåsguiden