Moderaterna vill sälja ut Alingsås Energi,
men argumenten är klena

Den 13/11 2002 skrev Henrik Romland i en insändare i AT varför A. Energi ska säljas. H.R. har tre huvud-argument. Kommunen behöver mer pengar. A. Energi går med vinst men är trots detta en ekonomisk belastning för kommunen enligt H.R. - "men hur man än räknar så är den kommunala makten över detta energibolag dyr". Det är väl inte Alingsås Energis fel att kommunen idag är skuldtyngd. Tvärtom har A. Energi bidragit med ett positivt kassaflöde under senare år.

Ingemar Hallbergs insändare i AT den 18/12 och i Alingsåsguiden (http://alingsasguiden.com) redogör, på ett intressant sätt, för de ekonomiska konsekvenserna av en försäljning. Staten blir en av de stora vinnarna enligt I. Hallberg. Jag rekommenderar Romland och läsarna att läsa artikeln som ger kalla och avslöjande ekonomiska fakta utan retorik.

Menar verkligen moderaterna att det enda sättet att förbättra kommunens ekonomi är att sälja ut lönsamma och välskötta bolag? Vore det inte bättre att t.ex. titta på effektiviteten och skötseln av de olika förvaltningarna i kommunen? Här finns säkert en del lik i lasten och pengar att spara.

Vilka är tänkbara köpare? Jag har ställt frågan till Magnus Leivik. Han vill inte svara. Det finns, enligt expertisen tre tänkbara köpare. Vattenfall, Sydkraft och Fortum. Av dessa ligger det nära till hands med Vattenfall som har huvudkontoret i Trollhättan. Kjell Eriksson i Hemsjö har lång erfarenhet av Vattenfall. Trots att K. Eriksson har bland landets lägsta elpris så är hans årliga elkostnad nästan 3 000 kr högre (20 000 KWh/år) än elkostnaden för den som är kund hos A. Energi. Detta beror på Vattenfalls skyhöga nätavgifter. Den service som Vattenfall erbjuder är dessutom under all kritik, enligt K. Eriksson, som har många års erfarenhet av företagets usla service och ohederliga agerande.

Henrik Romlands huvudargument nr två är ett "rättviseargument". H. R. skriver "Alla är inte kunder till Alingsås Energi och varför skall kommunen subventionera vissa av kommunens invånare. Det kallar jag orättvisa". Jag tar mig för pannan. Hur vill H.R. egentligen ha det? Ena stunden talar moderaterna om en fri konkurrensutsatt marknad, i nästa stund är argumenten de rakt motsatta och nästan som i den gamla Sovjetstatens planhushåll-ningsekonomi. Hur menar H. Romland att man löser en sådan "orättvisa" rent tekniskt? Idag har ca 20 % av alingsåsarna högre elpriser p.g.a. att de har andra nätleverantörer än Alingsås Nät AB. Menar Romland att Alingsås Nät AB ska höja elpriset för en majoritet av alingsåsarna bara för att rättvisa ska råda? Blir de alingsåsbor som är kunder till Bjärke Energi och Vattenfall lyckligare för att AE:s kunder ska betala ett högre elpris? Samma enfaldiga argument står för övrigt Margot Skogsäter (mp) för.

Henrik Romlands argument nr 3 är inte mycket bättre. Romland skriver att oppositionen (m+fp+kd+mp) stod för en gemensam budget och som innebar en "försäljning av energibolaget".

"Alingsås invånare har lagt sin röst. Och utan att överdriva alltför mycket kan man säga att de nu har bestämt sig för att energibolaget ska säljas".

Det är väl ändå att dra lite förhastade slutsatser av valutgången. Hur många väljare tror Romland kände till moderaternas planer på en försäljning av energibolaget? I budgetförslaget var, vad jag vet, inte energibolaget omnämnt. Där antyds bara utförsäljning av kommunala bolag.

Nog var det betydligt fler saker än en eventuell försäljning av Alingsås Energi som påverkade folks val av parti.

För Romland är demokrati ett viktigt begrepp. Men demokrati innebär inte att man som väljare håller med ett parti i alla frågor. På min hemsida Alingsåsguiden har många alingsåsare röstat för eller emot en försäljning av Alingsås Energi. För närvarande är 75 % emot en försäljning. Endast 18 % är för en försäljning.

Slutligen. Enligt Computer Sweden blir stadsnäten allt viktigare bl.a. för att kunna erbjuda företagen billigare telefoni och internetuppkoppling. Hela 84 % av näten drivs i kommunal regi. Exempel på kommunägda stadsnät finns i Stockholm (Stokab), Örebro och Västerås.

Björn Jersby
Alingsås 4 februari 2003


Alingsåsguiden