Ängabo Sport ägs av de fyra samfällighetsföreningarna Ekudden, Ängabo Kind,
Ängabo Knavered och Ängabo-Ås


Ängabo Sport är en ideell förening som sponsras av olika alingsåsföretag. Tennisplanen kostar ca 10 000 kr per år i underhåll.
Gräsklippning m.m. sköts ideellt av medlemmarna i styrelsen. Dessa är:
Ordförande Lars Högman, Pernilla Willig, Inge Frisk, Daniel Stua, Claes Eliasson, Per Brage och Martin Gustavsson.

Alingsåsguiden

Denna sida kommer snart att innehålla mer information om Ängabo sport
Sidan är tillverkad 31 maj 2015