Svearondellen trafikplats. I bakgrunden en bro som ansluter till Metallgatan till vänster.
Här börjat också överdäckningen med olika längder mot Gerdska Ström.


Överdäckning 170 meter


Överdäckning 250 meter


Överdäckning 320 meter


Överdäckning 370 meter

Alingsåsguiden