Global statistik för kärnkraften.
Källa Enegimyndigheten.

Statistik från Svensk Energi
Statistik från Vattenfall.
Svenska Kraftnät

Kraftbalansen mellan Sverige och övriga länder.

Aktuell produktion för:
Ringhals. Ringhals 1 skulle startat upp 1/12 2010 efter revision men automatstoppades.
Oskarshamn.
Forsmark

Följ Sveriges effektförbrukning och prognoser timme för timme    Krisinformation.se
El i Sverige: Svenskenergi.se.

Rekordförbrukningen i Sverige är ca 27 000 MW enligt Aftonbladet.

Fakta:
Den totala effekten för våra 10 reaktorer är 9 476 MW.
Fakta om våra kärnkraftverk    Beskrivning olika reaktorer.

Vem har lägsta elpriset:
Elprisguiden
Elskling.se


Kärnkraftproduktion. Diagrammet visar åren 1994-2013. T o m v 51

Svenska kärnkraftreaktorer är bland de sämsta i Europa.
Läs om alla problem med svenska reaktorer.

Svenska kärnkraftverk tappar i effektivitet. Källa SCB.
Finska verk är betydligt bättre.
Se den häftiga "Vattenfall Song"


Diagrammet visar spotpriserna 2008-2013.
Källa: Nordspoolspot

Alingsåsguiden