Konstprofessor Elin Wikström poserar naken i Alingsås konsthall.
Verket heter: "Har hon inget vettigare att göra? Du då.
Har du inget annat att hitta på än att stå och glo på henne?"

23/1-6/3 2010. Läs mer i AT
Foton: Satish Jeswani
Se inslaget i Västnytt


Birgitta Westergren Lenken testar stegen till "tittkuben"...

En docka eller en levande naken kvinna läsande en bok i avslappnad offentlig miljö?
Läs mer om Elin Wikström

Pontus Hammarén är ansvarig för evenemanget.

Nedan citat från kommunen hemsida:

Alingsås konsthall
Elin Wikström


Har hon inget vettigare att göra? Du då. Har du inget annat att hitta på än att stå och glo på henne?


Elin Wikströms utställning i Alingsås konsthall 23 januari – 6 mars 2010
- en installation/ett performance - kretsar kring människans förhållande till litteratur och läsning.

Den berör också frågor om passivitet/aktivitet, isolering/socialt engagemang.

I begynnelsen var ordet, står det i bibeln.

Men människans attityd till läsning har varit och är fortfarande motsägelsefull: Å ena sidan kan läsandet betraktas som asocialt, introvert och ohälsosamt. Å andra sidan hyllas det som uppbygglig kraft och en evolutionär vinstlott.

Böcker har periodvis varit förbjudna och läsning har tidvis ansetts opassande, speciellt för kvinnor. Läsande damer och unga flickor har betraktats som dekadenta, neurotiska och hysteriska.
Läsandet kunde ge dem nya idéer om hur världen borde förändras och bli en väg till frihet och oberoende. Det har oroat och oroar fortfarande makthavande män där kvinnoförtryck förekommer.
Som ensamt nöje har läsandet jämförts med onani.
Omåttlighet tycktes kunna leda till besvikelser i mötet med livet.
Böckernas eskapistiska sida har liknats med användandet av droger, alkohol och antidepressiva läkemedel.
Men läsningen har också betraktats närmast som själslig hälsokost.

Böcker har ansetts göra oss klokare, mer empatiska och civiliserade. Läsning har påståtts kunna få människan att se världen genom andras ögon.
Det kanske viktigaste med litteraturen, har det sagts, är att den upphäver människans begränsning till ett nu.

Elin Wikström född 1965, är utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg. Idag är hon professor vid konsthögskolan i Umeå.

”Med avstamp i Fluxusrörelsen och den amerikanska performancekonsten utforskar hon människors samspel med varandra.
Hennes projekt spänner ofta över en längre tid och innebär ett stort personligt engagemang för konstnären.
Den relationella estetik som Elin Wikström företräder innebär att publiken tar en aktiv del i händelseförloppet och betraktarens reaktioner blir centrala. --- Konsten blir ett sätt att starta ett samtal. Genom sina aktioner eftersträvar hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr vår vardag och som anses självklara i dagens samhälle.”

Så sammanfattar Sophie Allgårdh, Elin Wikströms konstnärskap i boken Svensk konst nu, 85 konstnärer födda efter 1960.

Utställningen invigs 23 januari klockan 13 av Pontus Hammarén, verksamhetsledare vid Alingsås konsthall och museum.

Kultur - och fritid
441 81 Alingsås
Södra Ringgatan 3
Tel: 0322 - 61 60 00
Fax 0322 - 63 66 74
kultur.fritid@alingsas.se


Insändare av Jan Jonsson i AT den 1 februari 2010


Lisbeth Pipping har fått nog av Jonsson.


Pontus Hammarén är irriterad på Jonsson.

Alingsåsguiden