Månförmörkelse över Ängabo i Alingsås 2015

Tidig natt över Gerdsken, innan förmörkelsen.

Alingsåsguiden