Översiktsbild.


Detaljbild. I kvarteret Åkanten bygger Tommy Byggare kontor för eget behov. Dessutom blir det en livsmedelsbutik.
Till höger i bild syns parkering i markplan. Garagedelen 91+markplan 54 pl = totalt 145 platser. Tillsammans med
kv Bryggaren blir det totalt 584 platser. Eftersom 230 befintliga platser försvinner så blir nettoökningen = ca 354 platser.
Anm: Arenabyggnaden har fått reviderat bygglov med 439 platser istället för 383.


Fasader


Fasad mot Lillån

Detaljer och ritningar på kulturarenan i kv Bryggaren.

Alingsåsguiden