Hängglid- och hängskärmflygning
på Ålleberg den 13 maj 2001


Här startar en hängglidare på Ålleberg. Förutsättningen är uppvind
mot berget med ca 5-12 meter per sekund. När det råder

lämpliga förhållanden kan man komma upp på 2 500
meters höjd. Besök Ålleberg. Där finns kafé med en
vacker utsikt och segelflygmuseum m.m.


Denna farkost kostar ca 40 000 kr.


En hängskärm är startklar.


Här bär det iväg. Snart har skärmen stigit hundratals meter och
färden kan vara i timmar.Denna gång blev det bara ca 30 minuters flygning.
Vinden avtog för mycket.


Här har hängskärmen stigit lite.
Kolla startrampen.


En radiostyrd vinge. Höjd- och skevroder räcker för att styra
denna underliga farkost utan drivkälla.

Här hittar du Ålleberg HFK
Vad är hängflygning?
Mer om skärmflygning

Alingsåsguiden