Mejlkorrespondens med Boverket angående
skandalarenan i Vänersborg:

From: janna.valik@boverket.se
To: bjersby@hotmail.com
CC: Martin.Storm@boverket.se; nikolaj.tolstoy@boverket.se; registraturen@boverket.se
Date: Fri, 12 Mar 2010 10:18:30 +0100
Subject: SV: Takraset på Arena Vänersborg

Hej!

Tack för ditt mail. För närvarande pågår en utredning kring de inträffade rasen runtom i Sverige.
Jag vidarebefordrar ditt mail till de ansvariga cheferna Martin Storm och Nikolaj Tolstoy.

Med vänlig hälsning

Janna Valik
(Anm. Janna Valik är generaldirektör för Boverket)

--------------------------------------------------------------------------------

Från: Björn Jersby [mailto:bjersby@hotmail.com]
Skickat: den 12 mars 2010 05:15
Till: Valik, Janna
Kopia: Andreas Regeringen Carlgren
Ämne: Takraset på Arena Vänersborg

Hej Janna,

Jag har med stigande förvåning och häpnad tagit del av alla
konstigheter runt skandalerna kring Arena Vänersborg.

Vänersborgs kommunpolitiker har nu blivit rikskända för
flera skandaler, mygel och korruption, där Vänersborgs Arena
är en av de större.

Boverket har, vad jag erfarit, engagerat sig en hel del i de
takras som skett i Sverige denna vinter. Boverket har tagit
fram statistik, råd, rekommendationer m.m. Boverket anser
dessutom att så gott som alla takras beror på andra faktorer
än snöbelastningen.

Efter det takras som skett på Vänersborgs nybyggda arena,
så ska tydligen byggaren utreda sina egna eventuella misstag
etcetera. Kommunen har enligt egen skrivelse kommit fram till
att takraset förmodligen berodde på snömängden.
http://vanersborg.vansterpartiet.se/wp-content/uploads/2010/02/Arena-taket.pdf

Från början skulle byggnaden bestå av 18 bärande takstolar
enligt ritning. Antalet reducerades senare med 5 st. Ingen redovisning
har skett varför.
http://www2.vansterpartiet.se/vanersborg/art_detalj.asp?ID=388

Detta case är enligt min uppfattning så intressant för hela byggbranschen
och alla brukare att jag utgår ifrån att Boverket tar en närmare titt
på alla oegentligheter i ärendet.

Andreas Carlgren har aviserat hårdare tag, vilket är bra. Vad
jag förstår så ändrades lagen så att sedan 1995 så granskar
byggherrarna sina egna arbeten. Detta är som gjort för mygel
och korruption. En förändring bör ske, kanske till det tidigare
systemet där kommunerna hade ansvaret.

Jag ser fram emot ditt svar.

Med vänlig hälsning,
Björn Jersby
Sjuhäradsgatan 25
441 51 ALINGSÅS
Tfn 0322-146 51
Mobil: 073-810 42 85
http://alingsasguiden.com


Mejlkorrespondens med Vänersborgs kommunchef:

Date: Fri, 12 Mar 2010 10:57:24 +0100
From: guy.mahlviker@vanersborg.se
To: bjersby@hotmail.com
Subject: Sv: FW: Takraset på Arena Vänersborg

Hej Björn!
Jag har i uppdrag att utreda hela projektet och har anlitat en jurist som är specialiserad
på entreprenader och hon får vid behov använda sig andra kompetenser som behövs
för att få klarhet. Hennes utredning pågår och naturligtvis har vi infogat takraset i uppdraget.
Jag avvaktar slutrapporten innan jag yttrar mig i frågor kring arenabygget. Rapporten
kommer att redovisas för kommunstyrelsen under våren.
I övrigt har jag inte varit inblandad i projektet. Det är ju Barn- och ungdomsnämnden
som har ansvaret för genomförandet och färdigställandet.
------------------------------
Med vänlig hälsning

Guy Mahlviker
Kommunchef
0521-72 23 80
0702-700 275
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Besöksadress: Sundsgatan 29

>>> Björn Jersby<bjersby@hotmail.com> 2010-03-12 05:57 >>>
Hej Guy,
Jag antar att du har lite ansvar för saker som berör
din kommun. Kan du förklara varför antalet bärande
balkar i arenataket reducerades med fem st i förhållande
till den första byggritningen?

Har man rett ut varför taket rasade? Om ej, när beräknas
utredningen vara klar?
Vem har huvudansvaret för utredningen?

Med vänlig hälsning,
Björn Jersby
Sjuhäradsgatan 25
441 51 ALINGSÅS
Tfn 0322-146 51
Mobil: 073-810 42 85
http://alingsasguiden.com