På denna sida finns massor av synpunkter och länkar i
ämnet avfallsförbränning och kraftvärmeanläggningar
i Alingsås och Sveriges kommuner.

Inledning
Sopberget växer Enligt Bengt-Olof på Lidköpings ktaftvärmeverk
kan bara ca 30 % av energin i soporna bli el. Resten blir värme
vare sig man vill det eller ej. Det betyder att när vädret är varmt
får kraftvärmeverket inte avsättning för sina sopor via fjärrvärmenätet.

Läs vad GP skriver om situationen i Alingsås.
Brännbara sopor går nu till Jönköping.
Besök kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping.
Dyrt för Kalmar att köra sopor till Västerviks värmeverk.

Återvinning av sopor
Hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen finns
svar på massor av frågor plus kommunstatistik.

Så funkar ett kraftvärmeverk
Se den välgjorda och detaljerade animeringen av Sysavs
kraftvärmeverk i Malmö.

Skövde Värmeverk

Skövde värmeverk tar hand om soporna i Östra Skaraborg.
Idag (dec 2006) tar Skövde Energi emot 58 000 ton sopor
Verket byggdes med förutsättning att det fick en kapacitet
på 50 000 ton och var garanterat 35 000 ton brännbart avfall.
Enligt Carl-Johan Andersson på Skövde Energi tar de idag emot avfall
från Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och senare Töreboda.
Verket tar dessutom emot avfall från Renova m.fl.
Anm. Aktuella kommuner omfattar ca 86 000 invånare.
Carl-Johan Andersson tycker att min idé om avfallsförbränning
i Alingsås regi är klok.

Vilka möjligheter finns?

Kan då Alingsås slå sig ihop med Lerum till att börja med? Nja, det hela
är kanske inte så enkelt. Enligt avfallschef Hubert Malmström (Tekniska Kontoret)
så är Lerum delägare i Renova. Men vadå? Hur stor delägare
är de? Kanske Lerum kan sälja sin andel och bli partner med Alingsås.
Jag citerar ur Renovas årsredovisning:
Renova ägs av de elva kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Aktieandelen motsvarar kommunens
andel av den totala befolkningsmängden
i ägarkommunerna.

Lerums aktieandel i Renova AB är bara 1,5 procent enligt Pierre Bolvede.
Pierre tror utan att tveka att avfallsförbränning är bra, men kommunerna
har, pga av diverse lagar, inte tillräckliga styrmedel att råda över all
avfallshantering.
Inget är väl omöjligt. Någon måste ju sondera läget.
Konsultföretaget Carl Bro hjälper kommuner att lösa problemet med
t.ex. avfallshantering. Sedan dioxinproblemet på 80-talet fick sin lösning
ökar antalet avfallsanläggningar kraftigt i Sverige. De flesta i kommunernas regi.
Jörgen Damborg Alinsås Energi svarar den 8 dec 2006:
EON (och Alingsås Energi) har gjort en avfallsstudie och kommit fram till att
Alingsås inte har storleken för avfallsförbränning, utan Göteborg, Borås,
Skövde och Lidköping täcker Västsverige. Istället tittar vi på att bygga
kraftvärmeanläggning baserat på biobränsle för att kunna producera lokal
elproduktion. Jag själv håller i den förstudien.
Kort svar, men du får gärna återkomma om du vill ha mer information
mvh
Jörgen Damborg

Min fråga till Jörgen blir då. Vad gör vi av det brännbara avfallet
i framtiden?
Ska vi fortsätta att betala för ett avfall som vi själva kan tjäna pengar på?

Sävelund värmeverk i Alingsås
Verket startade 1998. Se Historiken
Värmeverket ägs av E.ON (f.d. Sydkraft) och är mycket imponerande.
Det levererar idag ca 100 000 MWh som i sin tur motsvarar
ca 40 000 ton sopor. Alingsåsarna producerar idag ca 8 500 ton
sopor. Om Sävelund kompletteras med en avfallspanna så kan
verket utan vidare svälja avfallet. Idag är det inköpt flis som gäller till
100 procent.


Här några ansvariga för värmeleveranserna till Alingsåsborna.
Snart kommer fler intressanta foton från insidan verket!

Här kommer massor av foton från Sävelunds imponerande värmeverk i Alingsås

Vad säger politikerna?
Alingsåsguiden har frågat alla ledande politiker men tystnaden är nästan
total. Jag citerar emellertid Holger Andersson som mejlat mig den 6/12 2006:
"Alingsås energi arbetar under de närmaste året med att reda ut om
vi ska producera energi inom kommunen och med vilket bränsle.
Kontraktet med Eon i Sävelund går ut 2013 men har tre års uppsägningstid.
Det gäller att vara ute i god tid. Dina funderingar kommer i rätt tid för
att bli till nytta eftersom Alingsås kommun kommer att få
ta ställning inom de närmaste åren".

Sveriges största kraftvärmeverk?
Renova i Göteborg har en modern anläggning med enorma resurser.

Renhållningsordning
Alingsås har en renhållningsordning för avfall som är från år 2000
enligt kommunens hemsida!

Lagen föreskriver att kommunerna ska ha aktuella planer
Jag citerar:
Alla Sveriges kommuner har skyldighet att ha en renhållningsordning enligt miljöbalken
(SFS 1998:808). Renhållningsordningen består av en avfallsplan och
renhållningsföreskrifter. Innehållet i avfallsplaner specificeras i
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsplaner (SNFS 1991:3).
Enligt miljöbalken har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande
av allt hushållsavfall, undantaget avfall under producentansvar.
Dessutom har kommunen ett planeringsansvar som omfattar
hushållsavfall och avfall från verksamheter i kommunen.
I en avfallsplan ska kommunen beskriva hur den framtida hanteringen av avfall ska ske.
Se länken på Luleå kommuns hemsida
Här hittar du avfallsplanen för Jönköping. Gäller till 2004-2010
Helt plötsligt (8 dec 2006) hittar jag en energiplan för Alingsås som jag inte sett tidigare.

Intressanta länkar om avfallsförbränning m.m.
Umeå Energi. Se animationen om avfallsförbränning.
Historik om avfallsförbränning.
Kort beskrivning om hur kraftvärme fungerar.
Energilexikon

Nedanstående är klipp ur länken Fjärrvärmetidningen

Boden bygger avfallskraftvärme (2006-04-10)
Styrelsen för Bodens Energi AB beslöt den 7 april att investera 330 miljoner kronor i en ny avfallskraftvärmeanläggning. Det är företagets största investering någonsin.
Den nya pannan blir den tredje vid Bodens Energins anläggning. De två tidigare eldas med biobränsle respektive avfall.
– Det är lätt att se att man gör affär genom också producera el, säger Kenneth Backgård, styrelseordförande i Bodens Energi i en kommentar till Norrbottens-Kuriren.
– Om vi hade fortsatt att köra som vi gjort, elda avfall utan att producera elektricitet, hade det medfört ganska stora prisökningar för dem som äger avfallet. Idag finns ett överskott av brännbart avfall vid Norrbottenskusten som uppgår till 80 000 ton per år.

Miljardinvestering i Högdalenverket ger mer fjärrvärme och el
från avfall (2005-09-27)

Miljardinvestering i Högdalenverket ger mer fjärrvärme och el från avfall
Efter tillbyggnad och modernisering är Fortums avfallseldade kraftvärmeverk i Högdalen störst i Sverige och ett av Europas modernaste i sitt slag. Ända sedan 1970 har Högdalenverket återvunnit energi ur avfall - först som el men från 1979 även som fjärrvärme. Värmen levereras till kunder på Södermalm och söderut i Stockholm med förorter. Elen levereras till den öppna elmarknaden.
Avfallsbränslet till Högdalenverket är förnybart till cirka 70 procent med trä, trädgårdsavfall, papper etc.
I takt med stigande efterfrågan på fjärrvärme och el och två procents årlig ökning av avfallsmängden har kraftvärmeverket byggts ut med ny produktionskapacitet och miljöutrustning. Uthålliga lösningar på energiförsörjningen krävs samtidigt som avfallshanteringen måste ske effektivt och med strikta miljökrav. Miljardinvesteringen i Högdalen bidrar till att tillgodose dessa samhällsbehov.
Före den senaste utbyggnaden hade Högdalenverket fyra avfallseldade pannor med sammanlagd ångeffekt på närmare 200 MW.
Elproduktionen har skett i två ångturbiner med 68 MW effekt och en 40 MW gasturbin.
Den nybyggda delen, P4, har ångeffekten 83 MW /eller 95 MW bränsleeffekt/ varav elproduktionsförmågan är 20 MW. Pannan är 40 m hög, 40 m lång och 22m bred.
Projekteringen för utbyggnaden startade på hösten 2000, koncessionsansökan lämnades in i juni 2001 och koncessionsbeslut lämnades i juni året därpå. Pannan kunde tas i drift lagom till vintern 2004/2005.
Utbyggnaden har inneburit en investering i miljardklassen som ökar anläggningens kapacitet med en tredjedel. Allt sorterat hushållsavfall från Stockholm och ett tiotal grannkommuner - 700 000 ton per år - blir nyttig energi och ersätter alternativ med sämre miljöprestanda, baserade på fossila bränslen.
Moderniseringen och utbyggnaden minskar utsläppen av koldioxid med 315 000 ton per år.

Sysav och Sydkraft tecknade den 24 januari ett avtal om utökade leveranser av värmeenergi, från Sysavs förbränningsanläggning för avfall, till fjärrvärmenätet i Malmö. (2005-01-26)
Avtalet som är 25-årigt innebär att fjärrvärmeproduktionen i Malmö-Burlöv, från 2008, till 70 procent kommer att baseras på energiåtervinning ur avfall, avloppsvatten och industriell spillvärme. Motsvarande del utgör idag 55 procent. Resterande del baseras på biobränsle och naturgas. Andelen fjärrvärme som baseras på biobränsle och naturgas kommer att minska från 45 till 30 procent.
Bakgrunden till avtalet är att Sysav planerar att utöka kapaciteten i avfallskraftvärmeverket i Malmö. För att möta den växande mängden avfall som ska förbrännas, planerar Sysav att bygga ytterligare en panna.
- Avfallsmängderna ökar i en takt som, med rådande lagstiftning, gör en utökning av vår förbränningskapacitet på Sjölunda nödvändig, säger Håkan Rylander, VD för Sysav.
- Genom det nya avtalet garanteras Sysav avsättning för all värmeenergi som produceras i både den befintliga anläggningen och i den planerade nya pannan. Våra energileveranser utgör tillsammans med övrig spillvärme basen i fjärrvärmenätet.
- Båda parter får minskad exponering mot förändringar avseende bränsle, valuta och skatter. Avtalet tillför en stabilitet i planering och budgetering som saknas i tidigare avtal. För våra fjärrvärmekunder medför det en ökad prisstabilitet, säger Per-Olof Lindholm, VD för Sydkraft Värme Syd.

Norskt avfall ska brännas i Sundsvall (2005-01-10)
Importerat avfall från Norge ska göra Sundsvall varmare och miljövänligare. Upp till 200 000 ton avfallsbränsle per år kommer att energiåtervinnas vid Korstaverket. Detta gör att oljeanvändningen till viss del kan ersättas. Sundsvall Energi har tecknat avtal med norska Rekom samt Gästrike Avfallshantering i Gävle.
Importerat avfall från Norge ska göra Sundsvall varmare och miljövänligare.
Upp till 200 000 ton avfallsbränsle per år kommer att energiåtervinnas vid Korstaverket. Detta gör att oljeanvändningen till viss del kan ersättas. Sundsvall Energi har tecknat avtal med norska Rekom samt Gästrike Avfallshantering i Gävle.

Är avfallsförbränning miljöfarlig?
Mina tolkningar efter det att jag läst massor av artiklar i ämnet är
att man numera har teknik att ta hand om dioxinerna. Se länkar nedan:
Argument för och emot avfallsförbränning. Anm. Artikeln är inte purfärsk.
Läs om hur Götaverken Miljö levererar utrustning som tar bort dioxiner i rökgasen.
Så mycket dioxin släpper olika länder ut. Storbrittanien är värst.

Björn Jersby
Sidan uppdaterad 10 dec 2006
Alingsåsguiden