Alla badplatser i Gerdsken enligt Alingsås Tidning juni 2009


Här finns foton på alla baden.
Observera att Möckanders brygga = Markbadet. Gråbobadet = Sandbadet,
Andbadet = Kärringbadet

Alingsåsguiden