Banverket byter slipers vid Bryngenäs.
Maskinen är byggd av det Schweiziska företaget Matisa. Den tar bort gammal slipers
och lägger ny var femte sekund. Maskinen är ett år gammal och kostar 70 miljoner kr.
Ca 5 700 slipers ska bytas ut på en sträcka av 3,5 km. Om stoppen räknas in blir
produktionshastigheten ca 400 slipers per timme.
Olyckan startade strax efter den nya gångtunneln vid Stadsskogen. Vagnens
hjulpar hamnade till höger om rälsarna så att vänsterhjulet hamnade på insidan vänstra
rälsen och studsade på varje slipers som bröts av.
Högra hjulet hamnade på utsidan högra rälsen.
Vid Bryngenäs såg ett mötande tåg den urspårade vagnen och larmade, varefter
strömmen bröts.
Bakgrund till tågurspårningen: Två kraftiga inbromsningar skedde, enligt färdskrivaren.
Samstämmiga uppgifter talar nu för att det var en kraftig inbromsning i kurvan
vid Lövekulle (Alingsås) som orsakade olyckan. De aktuella vagnarna var mycket lätta
eftersom de fraktade tomma containers.

Läs GP:s artikel och tidigare artikel


Nya slipers har kommit på plats. I bakgrunden syns en tranportör
i maskinen som levererar de nya betongsliperserna.


Termitsvetsning används för att svetsa ihop rälsändar. Här rinner strax glödande
järn ifrån plåtburken ned i "gjutformen".


En kemisk reaktion, mellan olika kemikalier, sker i burken .


Järnet rinner ned i skarven som är 25 mm bred. Överblivet järn
rinner ut i de två "uppsamlingskärlen".
Se videon.


En bensindriven slipmaskin jämnar till skarven.

Titta på en video som visar montering av nya slipers och upptagning av gamla.

Alingsåsguiden