Bygglov för Kontorshus (kv Bryggaren 2 = Åkanten) och Evenemangshall (kv Bryggaren)

Bygglov för Bryggaren 2 (Kontorshus, garage m.m. i kv Åkanten).      Beställare: KB Åslänten/Sven Lerander. Se även Bygglo

Bygglov för Bryggaren (Evenemangshall)                                            Beställare: KB Bryggaren/Sven Lerander. Se även Bygglo

Nytt Bygglov för Bryggaren Daterat 9/9 2011 (Evenemangshall)     Beställare: KB Bryggaren/Tommy Byggare AB

Bygganmälan för Bryggaren 2  (Kontorshus, garage m.m.)                  Beställare: KB Bryggaren 1/Sven Lerander

Se ritningarna på hallen

Läs artikeln i GP Enligt Ragnar Udin kommer man av logistikskäl att börja med Bryggaren 2
P-platser försvinner enligt AT

Byggstarten är nu klar enligt ATInget bolag med namnet KB Bryggaren existerar. Källa: Bolagsverket.

Anm: Byggnadsinspektör Sven Agneman Tfn: 0322-61 68 91
          Bygg- och rivningsanmälan. Tillsyn. Allmänna råd och information i byggnadsteknik


Mitt mejl till Alingsås kommunfullmäktigepolitiker 8/9 2011:

Kära politiker,

Jag har efter visst tjat tvingat till mig information
om bygglov etcetera.

Notera att Tommy Byggare byter namn på bolagen
med jämna mellanrum. Nu heter bolagen
KB Bryggaren och KB Bryggaren 1.

Observera att "KB bryggaren" inte existerar längre enligt
bolagsverket! Vem har ansvaret på kommunen att kolla
upp sådana saker? Notera även att det saknas Bygganmälan
för kv Bryggaren (evenemangshallen)

Alingsåsguiden