Upphittade cyklar hos polisen i Alingsås. På fotot, ett av rummen med cyklar.
För närvarande står det ca 100 cyklar på polisstationen, enligt Lilli Andersson..
Av alla upphittade cyklar går ca 30 % tillbaka till ägaren, 50 % går tillbaka
till upphittaren och 20 % går till försäljning enligt chefen för hittegods hos
Göteborgspolisen, Lennart Eriksson. En till två ggr per år säljer Göteborgspolisen
överblivna cyklar åt Alingsåspolisen. Fem till sex företag lämnar anbud till
hittegodsavdelningen i Gbg. Försäljningen i Gbg är knappast offentliggjord.
Enligt Lennart Eriksson sprider det sig mellan företagen att polisen lämnar ut en
"rekvisitition" på ett parti cyklar och mopeder som företagen lämnar anbud på.
I Stockholms- och Uppsala län säljs överblivet gods istället av Bålsta auktionshall.
Lagar om hittegods.

Alingsåsguiden