Vattennivåer Mjörn 2013 (Meter över havet)


Nivåer Mjörn 2011-2012


Dagtemperaturer i Alingsås 2013.


Vattenstånd Mjörn 2010-2012


Temperaturen Ängabo Alingsås 2010 - 2012


November/december 2010 - 2011 - 2012


Färgen 2011- 2012


Dagtemperaturer Ängabo Alingsås 2010Vattennivå Mjörn 2010

 


Vattennivå Färgen


Vattennivå i Mjörn år 2009

Dagtemperaturer i Ängabo Alingsås 2009
Vattenstånd i Mjörn år 2008

Det har inte regnat nämnvärt sedan 16 april 2008. Nu råder eldningsförbud i Alingsås (26/5 2008)
Efter ca sju veckors torka kom regnet den 19-21 juni. Vattenmätaren i Ängabo visade 20 mm
på lördag eftermiddag. Den 3-5 augusti kom ca 63 mm regn och sedan dess fortsatte regnandet till sent in i november.
Vattenståndet ökade till slutet av november och sjönk sedan över 50 cm fram till årsslutet.

Vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren enligt SMHI
Vänerns vattennivå sänks. Läs hela beslutet. Diskussioner pågår nu att inom ramen
för befintlig vattendom göra en liknande åtgärd för Mjörn enligt Länsstyrelsens
säkerhetsdirektör Lennart Olofsson i Västra Götaland. Läs mer om Mjörns max- och min-nivåer.
Här kan du se vattenstånd och avtappning i Mjörn dag för dag.

Vattenstånd i Färgen 2009

Färgens vattennivå ska hållas så låg som möjligt

Vattenstånd i Färgen 2008

Källa: Alingsås vattenverk

Regnmängder vid Färgen 2008.

Regnmängder 2008 vid Färgen Alingsås. Maj och över halva juni var rekordtorrt.
Regnmängd 2008: 1058,1 mm.
Källa: Alingsås vattenverk. Tommy Blom.

Temperaturer i Alingsås

Dagtemperaturer 2008 i Alingsås.Normalvattenståndet i Mjörn är 57,7 m ö.h. under juni - juli månader, enligt Mjörnkortet.
Avtappningen i Solveden följer en s.k. avbördningskurva. Avbördningskurvan är
gjord för att härma de naturliga skiftingarna av vattenstånden i Mjörn.
Anm. En sjö behöver naturliga växlingar av vattenståndet för att både växter och djur ska trivas.

Expert tror inte på att Mjörn regleras. Ett vattenråd ska bildas.

Vattenfall använder RH 00 referensen. SMHI om hundraårsflöden i Säveån.
Skillnaden mellan RH 00 och RH 70 varierar mellan -4 cm i sydligaste Sverige och +83 cm i de norra landsdelarna.
Se mer om RH 00 och RH 70
Pegeln vid Mjörnvallsbron ger något högre värde än pegeln vid Solveden.
Gert-Inge Claesson på Tekniska kontoret undersöker varför (18 januari 2008).


Pegeln vid Solveden. Data skickas dagligen till Vattenfall.

 

Vattenstånd i Färgen 2007

Ovan syns vattennivåerna i Stora och Lilla Färgen år 2007. Avtappningen har
varit extra kraftig under november och december 2007 p.g.a. det kraftiga regnandet.
Luckorna vid dämmet innan Forsån (som rinner ut i Färgen) stod fullt öppna
under perioden.
Källa: Tommy Blom Alingsås Vattenverk


Temperaturdiagram för Alingsås, Ängabo 2007-2008.


Ovan syns vattennivåerna i Stora och Lilla Färgen.
Källa: Alingsås VattenverkAlingsåsguiden