Så ska Alingsås nya evenemangshall se ut.
Se skisser och ritningar nedan.
I bild kvarteret Bryggaren till vänster. Till höger syns en rödmarkerad byggnad som ligger på kv Åkanten.


Här har scenen flyttats.


Observera att antal p-platser i Bryggaren har ändrats från 383 till 439 platser.

Mer fakta om kulturarenan.
Se detalbilder på byggnationen i kv Åkanten.

Alingsåsguiden